operácija -e ž  zdravniški poseg z namenom odstraniti oboleli ali poškodovani del telesa ali tujek ali vzpostaviti normalno delovanje dela telesa  sin. operatio

Proste zveze:
endoskopska ~, kontraindicirana ~, laserska ~, nevronavigacijsko vodena ~;  

Razložene stalne zveze:
ambulantna ~ ki se opravi v ambulanti in bolnik ni hospitaliziran;
Bankartova ~ operacija ramena pri ponavljajočih se izpahih, pri kateri se prišije skepna ovojnica na mesto odtrganega glenoidnega labruma;
Bassinijeva ~ operacijska oskrba dimeljske kile;
Bentallova ~ zamenjava aortne zaklopke in všitje ustij obeh koronarnih arterij v dakronsko protezo aortnega loka;
Billrothova ~ I → operacija po Billrothu I;
Billrothova ~ II → operacija po Billrothu II;
Brunschwigova ~ totalna ali parcialna eksenteracija organov male medenice s kolostomijo in urinarno diverzijo sin. pelvična eksenteracija;
Caldwell-Lucova ~ operacija maksilarnega sinusa s pristopom iz ustnega vestibuluma z odstranitvijo sluznice sinusa in drenažo v spodnji nosni hodnik;
Delormova ~ izrezanje sluznice in plikacija izpadlega dela danke pri rektalnem prolapsu, kar omogoči reponiranje črevesa prim. mukozektomija;
Duhamel-Soavova ~ resekcija aganglionarnega segmenta rektuma in všitje proksimalnega krna v mukozektomirani distalni krn pri megakolonu;
dvostopenjska ~ ki poteka v dveh stopnjah z določenim časovnim intervalom;
eksploracijska ~ → eksploracija (1);
elektivna ~ ki je izbrana po kirurški doktrini;
Emmetova ~ → plastika porcije po Emmetu;
endoskopsko asistirana ~ operacija pod endoskopskim nadzorom;
Fontanova ~ operacijska vstavitev umetne premostitve z zaklopko, ki omogoča neposredni dotok venozne krvi iz zgornje in spodnje votle vene v pulmonalni trunkus pri hipoplastičnem desnem prekatu ali atreziji trikuspidalne zaklopke prim. kavopulmonalna anastomoza;
Fergusonova ~ operacija hemoroidov z zašitjem operacijske rane;
Finneyjeva ~ → gastroduodenostomija;
Fothergillova ~ manchestrska → operacija;
Fredet-Ramstedtova ~ → piloromiotomija;
Girdlestonova ~ resekcija in odstranitev glave stegnenice zaradi različnih vzrokov (vnetja, nekroze, izpaha itd.), žargonsko pomeni tudi popolno kirurško odstranitev femoralnega dela kolčne endoproteze;
Glennova ~ anastomoza med zgornjo votlo veno in desno pljučno arterijo, paliativna operacija pri prirojenih srčnih napakah z desno-levim spojem prim. kavopulmonalna anastomoza;
Halstedova ~ radikalna → mastektomija;
Harringtonova (P. R.) ~ zatrditev skoliotične hrbtenice z implantacijo kovinske opore;
Harringtonova (S. W.) ~ začasna operacijska onesposobitev levega freničnega živca z aksonotmezo pri operaciji obsežne diafragmalne kile;
Hartmannova ~ resekcija dela debelega črevesa z všitjem proksimalnega konca v trebušno steno kot unipolarna kolostoma;
Heineke-Mikuliczeva ~ Heineke-Mikuliczeva → piloroplastika;
Hellerjeva (E.) ~ prerez mišičja kardije pri obstrukciji požiralnika zaradi ahalazije kardije sin. Hellerjeva (E.) miotomija;  prim. Hellerjeva (E.) torakoplastika;
histeroskopska ~ poseg pod histeroskopskim nadzorom;
Hugginsova ~ orhidektomija kot paliativna terapija pri raku prostate;
Jacobaeusova ~ s katero se razrešijo adhezije med pljuči in prsno steno, da se lahko naredi pnevmotoraks sin. intraplevralna pnevmoliza;
kinetoplastična ~ kinetoplastična → amputacija;
kozmetična ~ ki ima namen odpraviti napako na estetsko sprejemljiv način;
Kraskejeva ~ transkokcigealna → ekscizija rektuma;
Krausejeva (F.) ~ opuščena operacijska odstranitev trigeminalnega ganglija pri nevralgiji trigeminalnega živca;
laparoskopsko asistirana ~ operacija v trebušni votlini z majhnimi operacijskimi ranami pod laparoskopskim nadzorom;
Lewisova (I.) ~ resekcija požiralnika s kombiniranim pristopom skozi trebuh in prsni koš in z intratorakalno rekonstrukcijo požiralnika z želodcem sin. Lewisova (I.) resekcija;
Lorenzeva (A.) ~ metoda operativnega zdravljenja prirojenega izpaha kolka;
Madlenerjeva ~ sterilizacija ženske s prevezavo jajcevodov;
manchestrska ~ operacija za korekcijo prolapsa maternice, ki obsega amputacijo materničnega vratu in prišitje parametrijev na sprednjo steno maternice;
Maydlova ~ 1. dvocevna → kolostomija 2. všitje obeh sečevodov v rektum;
Mayeva (W. J.) ~ 1. operacijska korekcija popkovne kile 2. ekscizija ulkusa na pilorusu in posteriorna gastrojejunostomija;
Milesova ~ abdominperinealna → amputacija rektuma;
Milligan-Morganova (C. N.) ~ klasična tehnika operacije izpadajočih hemoroidnih vozličev;
mutilirajoča ~ operativni poseg, ki povzroči invalidnost zaradi odstranitve za življenje pomembnega organa;
neodložljiva ~ ki mora biti napravljena nemudoma zaradi hude krvavitve ali dušitve;
nujna ~ ki mora biti napravljena v nekaj urah oziroma takoj;
Nussova ~ manj invazivna operacija udrtih prsi z uporabo podporne plošče;
~ aortokoronarnih obvodov pri kateri se naredijo aortokoronarni obvodi sin. CABG;
~ Belsey Mark IV Belseyjeva → fundoplikacija;
~ DREZ kirurški poseg za zdravljenje nevropatske kronične bolečine z radiofrekvenčno ablacijo senzoričnih živčnih vlaken na mestu vstopa zadajšnje korenine spinalnega živca v hrbtni mozeg (največkrat se uporablja za zdravljenje bolečine pri paraplegiji in avulziji brahialnega pleksusa) prim. DREZ;
~ po Billrothu I dvotretinjska resekcija želodca in anastomoza preostalega dela želodca z dvanajstnikom sin. Billroth I;
~ po Billrothu II dvotretinjska resekcija želodca in anastomoza preostalega dela želodca z jejunumom sin. Billroth II;
~ po Blalocku in Heleni Taussig pri kateri se naredi anastomoza med subklavijsko arterijo in pulmonalno arterijo kot paliativni poseg pri Fallotovi tetralogiji;
~ po Mayu (W. J.) Mayeva (W. J.) → operacija;
Parksova ~ peracija hemoroidov z všitjem žilnega krna pod sluznico analnega kanala;
plastična ~ katerakoli operacija, ki popravlja in izboljšuje nekatere telesne defekte sin. plastika;
Pottsova ~ pri kateri se naredi anastomoza med aorto in pulmonalnim trunkusom pri kongenitalni stenozi pulmonalne arterije;
Potts-Smith (S.)-Gibsonova ~ Pottsova → operacija;
programirana ~ ki je določena z datumom;
radikalna ~ odstranitev vsega bolezensko spremenjenega tkiva;
Ramstedtova ~ → piloromiotomija;
Ravitcheva ~ operacija udrtih prsi z resekcijo ali prekinitvijo rebrnih hrustancev;
redukcijska ~ zmanjševalna → operacija;
Schautova ~ vaginalna → histerektomija;
Schedejeva ~ izpolnjenje votline s kožno-mišičnim režnjem po odstranitvi dela prsne stene pri kroničnem empiemu sin. empiemska plastika, Schedejeva torakoplastika;
Sembova ~ kolaps zgornjega dela pljuč z luščenjem pljuč od prsne stene in mediastinuma pri kirurškem zdravljenju kavernozne tuberkuloze sin. Sembova torakoplastika;
Shirodkarjeva ~ cerklaža materničnega vratu z obodnim šivom z materialom, ki se ne resorbira, zaradi cervikoistmične insuficience v nosečnosti;
Stameyjeva ~ operativna pritrditev vratu sečnega mehurja na mišično ovojnico preme trebušne mišice pri uhajanju urina;
stereotaktična ~ stereotaktično vodena operacija prim. stereotaksija;
Swensonova ~ resekcija rektuma pri Hirschsprungovi bolezni, pri kateri je koloanalna anastomoza zašita zunaj anusa in nato potisnjena navznoter;
Tagliacozzijeva ~ v 16. stoletju uvedena rinoplastika s presaditvijo kožnega vezanega režnja z nadlakti;
transluminalna endoskopska ~ skozi naravno telesno odprtino pri kateri se skozi naravno odprtino (npr. usta, vagina, uretra, anus) in skozi incizijo v steni želodca, vagine, sečnika ali debelega črevesa endoskopsko uvedejo v abdominalno votlino majhna kamera in kirurški inštrumenti sin. NOTES;
Trendelenburgova ~ → embolektomija pljučne arterije;
urgentna ~ nujna → operacija;
Wertheimova ~ izrez maternice z adneksi in vezmi, zgornjega dela nožnice in regionalnih bezgavk skozi rez v trebušni steni zaradi raka materničnega vratu in telesa;
Wertheim-Meigsova ~ Meigsova modifikacija Wertheimove operacije;
Wertheim-Meigs-Novakova (F.) ~ modifikacija Wertheim-Meigsove operacije po F. Novaku, s katero se zmanjša nastanek ureterovaginalnih in vezikovaginalnih fistul;
Whipplova (A. O.) ~ → pankreatoduodenektomija;
Whiteheadova ~ cirkularna ekscizija sluznice analnega kanala na mestu povečanih vozličev in anastomoziranje analne sluznice s kožo;
Witzlova ~ poseg, pri katerem se naredi odprtina v želodec, v katero se vstavi in v steno poševno všije cevka za hranjenje sin. Witzlova gastrostomija;
zmanjševalna ~ kirurška delna odstranitev organa ali tumorja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek