ozmolagníja -e ž  perverzno iskanje spolnega vzburjenja ob telesnih vonjavah drugih ljudi  sin. osmolagnia, osphresiolagnia

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek