pirogén -a  spojina, ki povzroči zvišanje telesne temperature 

Razložene stalne zveze:
bakterijski ~i endotoksini in streptokokni pirogeni eksotoksini;
eksogeni ~ snov, ki vnesena v organizem ali sproščena iz mikroorganizma spodbudi sproščanje endogenega pirogena prim. endotoksin;
endogeni ~ citokin, ki deluje na termoregulacijski center v hipotalamusu in povzroči zvišanje telesne temperature (npr. interlevkin-1, TNF-alfa) 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta