placenta -ae [placénta] ž  → posteljica 

Proste zveze:
dysfunctio ~ae;  

Stalne zveze:
abruptio ~ae, expressio ~ae, extractio ~ae, hydrops universalis fetus et ~ae, infarctus ~ae, lobus ~ae, pars fetalis ~ae, pars uterina ~ae, retentio ~ae, sinus marginalis ~ae;  

Razložene stalne zveze:
~ accessoria akcesorna → placenta;
~ accreta prirasla → posteljica;
~ adhaerens adherentna → placenta;
~ bipartita dvodelna → placenta;
~ fenestrata fenestrirana → placenta;
~ marginata ki je prirastla na rob razteznega dela maternice;
~ membranacea ki je nenormalno tanka in se razprostira po velikem področju maternične stene;
~ multilobata večdelna → placenta;
~ praevia ki popolnoma ali delno prekriva notranje maternično ustje;
~ praevia centralis ki v celoti prekriva notranje maternično ustje;
~ praevia marginalis ki samo delno prekriva notranje maternično ustje;
~ retenta retinirana → placenta;
~ spuria tkivo posteljice, ki nima žilnih zvez z glavnino posteljice;
~ succenturiata akcesorna → placenta Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek