pomóč -i in ž  

1. zdravstvena opravila pri poškodovanih, nenadno obolelih ali pri zastrupitvah  sin. auxilium

Stalne zveze:
dodatek za ~ in postrežbo drugega, opustitev zdravstvene ~i, porod brez strokovne ~i;  

Razložene stalne zveze:
laična prva ~ ki jo da nestrokovnjak;
nujna medicinska ~ ki jo dajejo zdravstveno izobraženi delavci na mestu poškodovanja ali nenadne obolelosti, med prevozom v ustrezno ustanovo ali tudi v sami ustanovi;
nujna zdravniška ~ zdravniška prva → pomoč;
polstrokovna prva ~ ki jo dajejo prostovoljci, usposobljeni v posebnih tečajih Rdečega križa;
prva ~ neposredna in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanega, nenadno obolelega ali zastrupljenega na kraju dogodka, kar je državljanska in moralna dolžnost;
ročna ~ pomoč z rokami pri porodu (npr. pri medenični vstavi plodu) sin. auxilium manuale;
takojšnja ~ ki se daje brez odlašanja oziroma v najkrajšem mogočem času;
zdravniška prva ~ nujna medicinska pomoč, ki jo daje zdravnik  


2. kar se da posamezniku, skupini ali skupnosti, da pride iz neugodnega položaja 

Razložene stalne zveze:
psihosocialna ~ pristopi pomoči ljudem v stiski za obvladovanje težav, izboljšanje psihosocialne dobrobiti, normalizacijo delovanja in preprečevanje dolgotrajnih posledic stisk  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek