popkôvnica in pópkovnica -e ž  vrvi podobna tvorba z dvema arterijama in veno, ki povezuje plod s posteljico  sin. chorda umbilicalis, funiculus umbilicalis, funis

Stalne zveze:
lažni vozel ~e, odložena prekinitev ~e, prekinitev ~e, pravi vozel ~e, repozicija ~e, takojšnja prekinitev ~e;  

Razložene stalne zveze:
izpadla ~ ki je po razpoku jajčnega mehurja zdrknila v nožnico in pred vulvo;
predležeča ~ zdrsnjena → popkovnica;
pretrgana ~ nasilno prekinjena popkovnica pri vleku ali hitrem porodu;
primitivna ~ najzgodnejša popkovnica, v kateri so, razen veznega mezoderma s popkovničnimi žilami, še alantois, rumenjakov vod z vitelinskimi žilami in del ekstraembrionalnega celoma;
zdrsnjena ~ zanka popkovnice, ki sega pred vodilni plodov del ob nerazpočenem jajčnem mehurju;
zrela ~ popkovnica, ki vsebuje dve umbilikalni arteriji in eno umbilikalno veno ter ostanek alantoisa v zreli zdrizovini 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek