posakonazól -a  derivat triazola, antimikotik, ki ga uporabljajo pri zdravljenju sistemskih mikoz, odpornih proti amfotericinu B ali itrikonazolu, ter za profilakso invazivnih glivčnih okužb pri bolnikih, ki prejemajo kemoterapijo ali imunosupresivno terapijo 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta