preséjanje -a  množična preiskava populacije za zgodnje odkrivanje bolezni in hitro ukrepanje, z namenom, da bi imeli bolezen pod nadzorom  sin. presejalni test, screening

Razložene stalne zveze:
enofazno ~ presejanje za eno sámo bolezen ob eni priložnosti;
genetsko ~ prepoznavanje skupine posameznikov med zdravimi ljudmi, ki imajo večje tveganje za razvoj genetske bolezni, z namenom pravočasne zdravniške oskrbe, pomoči pri načrtovanju družine, ugotavljanja pogostosti pojavljanja genetske bolezni v populaciji in v raziskovalne namene;
oportunistično ~ neorganizirano presejanje, ponujeno opredeljenim skupinam prebivalcev in prepuščeno odločitvi posameznika, ali in kdaj se ga udeleži;
organizirano ~ usklajen program presejanja, ki ga sistem zdravstvenega varstva nudi opredeljenim skupinam prebivalcev;
~ ogroženih skupin presejanje oseb s povečanim tveganjem;
~ potencialnih terapevtskih učinkovin postopek izbiranja mogočih novih zdravil pri njihovem razvoju (v raziskovanje mogočih novih učinkovin, vključno z razvojem novih spojin, praviloma vstopa na stotine molekul, da na koncu morda ostane ena, ki je terapevtsko uporabna);
priložnostno ~ oportunistično → presejanje;
večfazno ~ presejanje, s katerim ob eni priložnosti presejajo za več bolezni naenkrat Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek