procésus -a  šiljasta ali topa izboklina na površini kosti ali organa  sin. nastavek (2), odrastek, processus (1);  prim. proc.

Razložene stalne zveze:
alveolarni ~ kompaktna in spongiozna kostna struktura, ki je opora zobem sin. alveolarni greben, alveolarni nastavek, čeljustnični greben, čeljustni greben, processus alveolaris, zobišče;
alveolarni ~ maksile navzdol obrnjen odrastek, ki tvori spodnji prosti rob maksile, je spredaj in lateralno od trdega neba ter nosi zgornje zobe sin. alveolarni odrastek maksile, processus alveolaris maxillae, zobiščni odrastek zgornje čeljustnice;
alveolarni ~ mandibule navzgor obrnjen odrastek, ki tvori zgornji prosti rob mandibule ter nosi spodnje zobe sin. alveolarni odrastek mandibule, processus alveolaris mandibulae, zobiščni odrastek spodnje čeljustnice;
frontalni ~ maksile ki poteka od telesa maksile vertikalno navzgor in se stika s čelnico sin. frontalni odrastek maksile, processus frontalis maxillae;
kondilarni ~ mandibule zadajšnji odrastek na veji mandibule, ki artikulira s senčnico sin. kondilarni odrastek spodnje čeljustnice, mandibularni kondil, processus condylaris mandibulae;
korakoidni ~ kljunu podoben odrastek, ki izvira iz zgornjega roba lopatice in je nanj naraščenih več mišic sin. kljunasti odrastek, korakoidni odrastek skapule, processus coracoideus scapulae;
koronoidni ~ mandibule sprednji odrastek na veji mandibule, na katerega se prirašča temporalna mišica sin. kavljasti odrastek spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek spodnje čeljustnice, processus coronoideus mandibulae;
koronoidni ~ ulne širok odrastek na proksimalni epifizi ulne, na katerega se prirašča brahialna mišica sin. koronoidni odrastek ulne, processus coronoideus ulnae;
ksifoidni ~ hrustančast ali koščen odrastek na spodnjem koncu prsnice sin. cartilago ensiformis, ksifoid, ksifoidni odrastek, processus xiphoideus;
lateralni ~ talusa velik, nizek odrastek na lateralni strani talusa, ki se stika z lateralnim maleolusom sin. processus lateralis tali, stranski odrastek skočnice;
mamilarni ~ vretenca majhen odrastek na vsakem od zgornjih sklepnih odrastkov ledvenih vretenc in na 10., 11. in 12. prsnem vretencu sin. processus mamillaris vertebralis;
mastoidni ~ konično oblikovan odrastek, ki moli z zunanje površine piramide senčnice navzpred in navzdol tik za zunanjim sluhovodom sin. bradavičar, bradavičasti odrastek, mastoid, mastoidni odrastek, processus mastoideus;
muskularni ~ aritenoidnega hrustanca lateralno in navzad potekajoč odrastek aritenoidnega hrustanca, na katerega se pripenja krikoaritenoidna mišica sin. mišični odrastek aritenoidnega hrustanca, processus muscularis cartilaginis arytenoideae;
piramidni ~ nebnice piramidni → procesus palatinalne kosti;
piramidni ~ palatinalne kosti navzdol, navzad in lateralno štrleč odrastek z zadajšnjega roba nebnice, ki se zajeda med lamini pterigoidnih procesusov sin. piramidni odrastek nebnice, processus pyramidalis ossis palatini;
posteriorni ~ talusa razcepljen odrastek na zadajšnjem delu talusa sin. processus posterior tali, zadajšnji odrastek skočnice;
pterigoidni ~ krilati → odrastek;
spinozni ~ vretenca ki štrli z loka vretenca navzad in je pripenjališče nekaterim hrbtnim mišicam sin. processus spinosus vertebrae, trnasti odrastek vretenca, vretenčni trn;
stiloidni ~ radiusa odrastek na lateralni površini distalne epifize koželjnice sin. processus styloideus radii, stiloidni odrastek koželjnice;
stiloidni ~ temporalne kosti dolg trnast odrastek, ki izvira iz spodnje površine temporalne kosti in je izvor treh mišic in dveh ligamentov sin. processus styloideus ossis temporalis, stiloidni odrastek senčnice;
stiloidni ~ ulne medialni odrastek na distalni epifizi podlahtnice, ki se ne stika v sklepu sin. processus styloideus ulnae, stiloidni odrastek podlahtnice;
stranski ~ vretenca ki štrli lateralno z loka vretenca in v katerem je pri vratnih vretencih foramen, pri prsnih vretencih pa sklepna površina za rebra sin. prečni odrastek vretenca, processus transversus vertebrae, stranski odrastek vretenca, transverzalni odrastek vretenca;
temporalni ~ zigomatične kosti zadajšnji odrastek zigomatične kosti, ki se stika z zigomatičnim procesusom temporalne kosti in tvori lični mostiček sin. processus temporalis ossis zygomatici, senčnični odrastek ličnice;
trnasti ~ vretenca ki štrli z loka vretenca navzad in je pripenjališče nekaterim hrbtnim mišicam;
uncinatni ~ cervikalnega vretenca dvignjeni stranski rob zgornje ploskve telesa spodnjih petih vratnih vretenc, ki ima obliko kavlja, mesto nastanka osteofitov sin. uncus corporis vertebrae cervicalis;  prim. unkovertebralni sklep;
uncinatni ~ etmoidne kosti ukrivljena koščena ploščica, ki po obliki spominja na kavelj in štrli iz sprednjega dela etmoidnega labirinta navzad in navzdol ter deloma zastira vhod v maksilarni sinus sin. processus uncinatus ossis ethmoidalis;
uncinatni ~ pankreasa iz spodnjega levega dela glave pankreasa štrleč odrastek, ki moli navzgor in v levo in je za zgornjo mezenterično arterijo in veno sin. processus uncinatus pancreatis;
vaginalni ~ peritoneja peritonealna vrečica, ki pri fetusu spremlja testis ob njegovem spuščanju skozi ingvinalni kanal v skrotum sin. processus vaginalis peritonei;
vokalni ~ odrastek na sprednji strani baze aritenoidnega hrustanca, na katerega je pritrjena glasilka sin. processus vocalis, vokalni odrastek;
zigomatični ~ frontalne kosti močen odrastek frontalne kosti, ki je na lateralnem koncu supraorbitalnega roba in se stika z zigomatično kostjo sin. lični odrastek čelnice, processus zygomaticus ossis frontalis;
zigomatični ~ maksile neravni trikotasti odrastek maksile, ki se stika z zigomatično kostjo sin. ličnični odrastek, processus zygomaticus maxillae;
zigomatični ~ temporalne kosti dolg odrastek, ki izvira iz skvamoznega dela temporalne kosti, se stika s temporalnim procesusom zigomatične kosti in tvori lični mostiček sin. lični odrastek senčnice, processus zygomaticus ossis temporalis Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek