prodróm -a  dogajanje v času od konca inkubacije do prvih značilnih bolezenskih znakov 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta