protoonkogén -a  katerikoli normalni gen, ki je vključen v nadzor celične rasti in delitve ter se z mutacijo lahko spremeni v onkogen (med protoonkogene spadajo geni za rastne faktorje, geni za receptorje za rastne faktorje, geni RAS, geni za nereceptorske protein kinaze, geni za transkripcijske faktorje)  prim. celični onkogen, onkogen

Razložene stalne zveze:
~ FOS ki kodira transkripcijski regulacijski protein (retrovirusni homolog v-fos pri piščancu in miši inducira osteosarkom in fibrosarkom) sin. c-fos;
~ JUN ki kodira transkripcijski regulacijski protein sin. c-jun;
~ KIT njegov normalni genski produkt je receptorska tirozin kinaza, ki je pomembna za uravnavanje proliferacije vrste celic, med njimi tudi tkivnih bazofilcev sin. c-kit, gen KIT;  prim. mastocitoza;
~ MYC njegov normalni genski produkt regulira v jedru transkripcijo (retrovirusni homolog v-myc je najden pri piščančjem mielocitomu) sin. c-myc;
~ SRC ki kodira nereceptorsko tirozin kinazo (njegov retrovirusni homolog v-src je povzročitelj sarkoma pri piščancih) sin. c-src Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek