ràk ráka  

1. → karcinom 

Proste zveze:
boj proti ~u, bronhialni ~, diferencirani ~, genitalni ~, inoperabilni ~, invazivni ~ dojk, kožni ~, kurabilni ~, metastatski ~, nazofaringealni ~, neinvazivni ~ dojk, neozdravljivi ~, operabilni ~, ozdravljivi ~, nazofaringealni ~, primarni ~ jeter, radiorezistentni ~, radiosenzibilni ~, ~ anusa, ~ dojk, ~ endometrija, ~ jajcevodov, ~ jajčnikov, ~ nožnice, ~ pankreasa, ~ penisa, ~ slepiča, ~ ščitnice, ~ vratu maternice, ~ vulve, ~ želodca, razširjeni ~;  

Stalne zveze:
beljakovina tipa (1/2) dovzetnosti za ~a dojk, difuzni tipa ~a želodca, gen dovzetnosti za ~a dojk, intestinalni tip ~a želodca, klasifikacija kolorektalnega ~a, ničti stadij ~a, register ~a, Register raka RS, zasevek ~a, zgodnja detekcija ~a;  

Razložene stalne zveze:
bronhioloalveolarni ~ bronhioloalveolarni → karcinom;
bronhogeni ~ bronhogeni → karcinom;
dedni ~ dojk in jačnikov ki se z veliko verjetnostjo lahko pojavi pri mutacijah genov BRCA1 in BRCA2;
diseminirani ~ obstoj zasevkov rakavega tkiva po telesu;
drobnocelični pljučni ~ mikrocelularni karcinom v pljučih sin. SCLC;
HER2-pozitivni ~ dojk ena od agresivnejših vrst raka dojk, katerega celice izražajo receptor 2 za epidermalni rastni faktor prim. pertuzumab, trastuzumab;
hormonsko odvisni ~ maligni, za hormone občutljivi tumorji (npr. karcinom dojk, karcinom prostate), katerih rast pospešujejo ali zavirajo moški ali ženski spolni hormoni;
inokulacijski ~ vsajeno maligno tkivo, ki se razvije po prenosu rakavih celic v zdrav organizem (npr. pri poskusih na živalih);
intraepitelijski ~ intraepitelijski → karcinom;
invazivni ~ invazivni → karcinom;
koloidni ~ mucinozni → karcinom;
ledvični ~ vsak malignom ledvic, v večini primerov karcinom ledvični celic;
lokalno napredovali ~ dojk ki je večji od 5 cm in razširjen na pozdušne in nadključnične bezgavke (stadij III B raka dojk);
metastatski ~ dojk ki dela zasevke v različnih organih (stadij IV raka dojk);
multifokalni ~ ki se pojavi na več mestih hkrati;
nediferencirani ~ nediferencirani → karcinom;
nedrobnocelični pljučni ~ skupno ime za planocelularni karcinom, adenokarcinom in makrocelularni karcinom v pljučih sin. NSCLC;
operabilni ~ dojk zgodnji → rak dojk;
poklicni ~ malignom, ki se pogosteje pojavlja pri nekaterih poklicih zaradi izpostavljenosti kancerogenim snovem (npr. azbestu, kromu, aromatskim aminom);
radiacijski ~ radiacijski → karcinom;
razpadli ~ rakavo tkivo, ki je razpadlo zaradi notranjih ali zunanjih vplivov (okužba, motena prekrvitev);
sigilocelularni ~ sigilocelularni → karcinom;
solidni ~ solidni → karcinom;
velikocelični pljučni ~ makrocelularni karcinom v pljučih;
vnetni ~ dojk redkejša oblika agresivnega, lokalno napredovalega raka dojk s pordelo, oteklo kožo, ki ima lahko videz pomarančne skorje;
zgodnji ~ dojk ki je omejen na dojko in pazdušne bezgavke (s stadiji I, II in III A);
žlezni ~ → adenokarcinom  


2. žarg.  → malignom 

Razložene stalne zveze:
družinski ~ pojavljanje rakave bolezni v družini, pogosto prizadene parne organe, pojavi se pri vsaj treh ožjih družinskih članih, oboleli zbolijo mlajši, kot je za določeno vrsto raka značilno  


3. členonožec iz razreda Crustacea (nekateri raki so medicinsko pomembni kot vmesni prenašalci parazitov)  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek