ródnost -i ž  pogostost rojevanja živorojenih otrok v določeni populaciji v določenem obdobju, izražena kot število živorojenih otrok na tisoč prebivalcev  sin. nataliteta, natalnost;  prim. umrljivost, plodnost

Proste zveze:
nizka ~, visoka ~;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek