Rotavirus [rótavírus]  rod virusov RNA iz družine Reoviridae, ki povzročajo endemične gastroenteritise pri otrocih in odraslih 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta