simfíza -e ž  stik dveh kosti, navadno ob sredinski telesni ravnini, ki ju povezuje vezivna hrustančevina  sin. symphysis, zrast

Razložene stalne zveze:
pubična ~ simfiza med obema sramnicama sin. sramnična zrast, symphysis pubica 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek