sistém -a  organizirana celota ali način delovanja  sin. systema

Proste zveze:
aktivacija renin-angiotenzin-aldosteronskega ~a, encimski ~, manchestrski triažni ~, živčno-mišični ~;  

Stalne zveze:
Beveridgeev model ~a zdravstvenega varstva, Bismarckov model ~a zdravstvenega varstva, (desni/levi) krak prevodnega ~a, kemični motilci endokrinega ~a, model rasti bakterij v zaprtem ~u, model ~a zdravstvenega varstva, ojačenje homeostatičnega ~a, razvrstitev po ~u TNM, skupina elementov periodnega ~a, (sprednja/zadajšnja) veja levega kraka prevodnega ~a, Semaškov model ~a zdravstvenega varstva;  

Razložene stalne zveze:
adrenergični ~ adrenergično → živčevje;
alfamotorični ~ motorični sistem večjih in hitrejših nevronov, ki oživčujejo ekstrafuzalna mišična vlakna;
anestezijski dihalni ~ skupek naprav za dovajanje umetne dihalne zmesi sin. ADS;
ascendentni retikularni aktivacijski ~ sistem holinergičnih, noradrenergičnih, serotoninergičnih in dopaminergičnih živčnih vlaken, ki izvira v možganskem deblu in se končuje v skorji velikih možganov neposredno ali posredno preko talamusa, pri budnem človeku zagotavlja stalno in difuzno aktivacijo možganske skorje, kar je pogoj za vzbujenost in vzdrževanje zavesti sin. ARAS;
avtonomni živčni ~ vegetativno → živčevje;
binarni ~ številski sistem, ki ima za osnovo število 2 in uporablja števki 1 in 0;
Centorjev točkovalni ~ ki ga uporabljajo v klinični diagnostiki streptokokne okužbe žrela, če je telesna temperatura povišana nad 38 °C, so občutljive sprednje vratne bezgavke in so gnojne obloge na žrelu in/ali nebnicah, kašlja pa ni (vsak od opisanih kazalcev šteje eno točko, napovedna veljavnost je odvisna od vsote točk);
centralni živčni ~ centralno → živčevje;
centrencefalni ~ mreža nevronskih povezav retikularne substance medule oblongate, ponsa in mezencefalona z obema hemisferama;
cirkulacijski ~ → obtočila;
Conollyjev ~ obvladovanje motečih vedenjskih manifestacij duševno motenih osebah brez nasilnih sredstev;
Damonov ~ nesnemni funkcionalni ortodontski pripomoček za korekcijo malokluzije;
da Vincijev operacijski ~ robotski sistem za izvajanje različnih operacij, tudi na daljavo, imenovan po Leonardu da Vinciju, ki je načrtoval prve robote;
difuzni endokrini ~ vse posamezne, po telesu razsejane endokrine celice, katerih hormoni delujejo ne le na oddaljene tarčne celice, ampak tudi na celice v neposredni okolici;
difuzni nevroendokrini ~ del difuznega endokrinega sistema, ki vsebuje nevrosekretorne celice sin. DNS;
digestivni ~ → prebavila;
dihalni ~ → dihala;
diseminirani endokrini ~ difuzni endokrini → sistem;
dopaminski ~ skupine dopaminskih nevronov v možganih s svojimi projekcijami (mezokortikalni, mezolimbični, nigrostriatni, tuberoinfundibularni dopaminski sistem);
dostavni ~ sistem za dostavo zdravilne učinkovine na zaželeno mesto z določeno hitrostjo sproščanja;
drugi signalni ~ po Pavlovu govor, v katerem so besede sposobne izzvati pogojne reflekse;
dvojiški ~ binarni → sistem;
ekološki ~ → ekosistem;
ekstrapiramidni ~ bazalni gangliji in njihove pridružene strukture ter desecendentne proge, ki uravnavajo telesno motoriko (v funkcionalni zvezi s piramidnim sistemom);
endokrini ~ skupek žlez in drugih struktur, ki v kri izločajo hormone in vplivajo na metabolizem in druge procese v organizmu sin. endokrinij;
endomembranski ~ organeli, obdani z endomembrano, ki so funkcionalno povezani medsebojno in s plazmalemo;
enterični lastni ~ lastni živčni sistem prebavil s submukoznim in mienteričnim pleksusom, ki sta z aferentnimi in eferentnimi nevroni povezana s središči avtonomnega oživčenja prebavil;
enteroendokrini ~ gastroenteropankreatični endokrini → sistem;
fuzimotorični ~ gamamotorični → sistem;
gamamotorični ~ motorični sistem manjših in počasnejših nevronov, ki oživčujejo intrafuzalna mišična vlakna in vplivajo na občutljivost mišičnih vreten;
gastroenteropankreatični endokrini ~ endokrine celice, raztresene v epiteliju prebavil, ki uravnavajo prebavo, presnovo, pa tudi emocije in vedenje prim. argentafina celica, argirofilna celica, enteroendokrina celica, enterokromafina celica;
genitalni ~ → spolovila;
glicerol-3-fosfatni prenašalni ~ znotrajcelična ciklična pot, v kateri glicerol-3-fosfat prenese elektrone s citosolnega NADH v dihalno verigo;
Haversov ~ → osteon;
hipofizni portalni ~ hipofizni portalni → obtok;
histokompatibilnostni ~ H2 poglavitni histokompatibilnostni kompleks pri miših;
histokompatibilnostni ~ HLA poglavitni histokompatibilnostni kompleks pri človeku;
holinergični ~ holinergično → živčevje;
homeostatični ~ fiziološki sistem, ki ga sestavljajo uravnavana količina, receptor, nadzorni center in efektor (zveze v homeostatičnem sistemu so take, da deluje uravnavana količina preko nadzornega centra nazaj nase v negativni povratni zvezi) prim. uravnavana količina;
imunski ~ celice, tkiva in organi, ki varujejo organizem pred tujimi antigeni;
infuzijski ~ sterilizirana apirogena plastična priprava s kapalko za dajanje infuzije;
inkretinski ~ enteroendokrine celice tankega črevesa, ki izločajo inkretine (npr. GLP-1, GIP), peptide z insulinotropnim in glukagonostatičnim učinkom;
kardiovaskularni ~ → obtočila;
komplementni ~ → komplement;
kondenzirani ~ policiklična spojina, pri kateri imata po dva spojena obroča dva skupna ogljikova atoma (obroča sta lahko dva ali pa jih je več) sin. kondenzirani obroči;
koordinatni ~ sistem za določanje lege točk v ravnini ali prostoru;
kostni membranski ~ tesno povezani osteoblasti na zunanjih površinah kostnine;
krožni anestezijski dihalni ~ anestezijska dihalna naprava, ki z dvema ventiloma usmerja umetno dihalno zmes v kroženje;
limbični ~ del velikih možganov (predvsem amigdaloidni korpus in hipokampna formacija s svojimi povezavami), ki je pomemben za nekatere vegetativne funkcije, emocionalne reakcije, učenje in spomin;
limfatični ~ mezgovnice, timus, bezgavke, vranica in drugo limfatično tkivo sin. limfatični organi, limfopoetski organi, systema lymphoideum;
limfni ~ limfna → obtočila;
makrofagni ~ skupnost po vsem telesu razpršenih makrofagov, izvirajočih iz monocitov, ki fagocitirajo velike delce, cele celice (npr. mikroorganizme ali ostarele eritrocite), inertne tuje snovi (npr. kisla vitalna barvila, tuš, metalne koloide), telesu lastne odvečne snovi (npr. pigmente, lipide, beljakovine) in sodelujejo v specifični obrambi organizma s fagocitiranjem in predelavo antigenov, ki jih ponudijo limfocitom prim. retikuloendotelijski sistem;
malat-aspartatni prenašalni ~ znotrajcelična ciklična pot, v kateri malat omogoči prenos elektronov s citosolnega NADH na NAD+ v mitohondrijskem matriksu, ob tem se malat v mitohondrijih pretvori v oksaloacetat in vrača v citosol v obliki aspartata;
McIsaacov točkovalni ~ modifikacija Centorjevega točkovalnega sistema za klinično ugotavljanje streptokokne okužbe žrela, če je telesna temperatura povišana nad 38 °C, so občutljive sprednje vratne bezgavke, so obloge na tonzilah, je starost 3—14 let in ni kašlja (vsak od opisanih kazalcev šteje eno točko, napovedna veljavnost je odvisna od vsote točk);
mednarodni ~ enot mednarodno dogovorjeni sistem enot za fizikalne meritve, in sicer za sedem bazičnih enot kot meter (m), kilogram (kg), sekunda (s), amper (A), Kelvin (K), kandela (cd), mol (mol), za dodatne enote, ki vključujejo radian (rad), steradian (sr), za izpeljane enote, definirane z osnovnimi enotami (npr. gostota v kgm-3) ter mnogokratnike (predpone) za eksa- (E, 1018), peta- (P, 1015), tera- (T, 1012), giga- (G, 109), mega- (M, 106), kilo- (K, 103), hekto- (H, 102), deka- (da, 101), deci- (d, 10-1), centi- (c, 10-2), mili- (m, 10-3), mikro- (µ, 10-6), nano- (n, 10-9), piko- (p, 10-12), femto- (f, 10-15), ato- (a, 10-18), zepto- (z, 10-21), pri čemer imajo prednost enote, ki vključujejo mnogokratnik 103 sin. SI;
melatonergični ~ endokrine celice epifize, ki odvisno od signalov z mrežnice v temi izločajo melatonin v kri, ta pa preko melatonergičnih receptorjev uravnava nekatere fiziološke funkcije, zlasti pa ritem budnosti in spanja prim. melatonin;
mezokortikalni dopaminski ~ dopaminski nevroni, ki izvirajo v ventralnem tegmentumu in se končujejo v neokorteksu, posebno pogosta je projekcija v prefrontalni predel možganske skorje;
mezolimbični dopaminski ~ dopaminski nevroni, ki izvirajo v ventralnem tegmentumu in se končujejo v limbičnem sistemu (v amigdaloidnem jedru, hipokampusu in obročastem girusu);
mišično-skeletni ~ kosti, sklepi in skeletne mišice;
moderatorski ~ puferski → sistem;
mononuklearni fagocitni ~ makrofagni → sistem;
motorični ~ skupine nevronov, ki prožijo in nadzorujejo aktivnost skeletnega mišičja;
možganski ~ za nagrajevanje nevronski sklopi, katerih aktivacija povzroči občutek ugodja, udeleženi so v zasvojenosti z drogami, nikotinom, alkoholom, njihov pomemben del sta mezolimbični in mezokortikalni sistem prim. ventralna tegmentalna area;
multiencimski ~ sistem več encimov, organiziranih tako, da lahko učinkovito katalizirajo več zaporednih metaboličnih reakcij;
Nacionalni perinatalni informacijski ~ Slovenije organizirana akcija, v kateri se za vsak par matere in otroka od 1987 za vso Slovenijo enotno zbira po več kot sto podatkov v računalniški bazi sin. NPIS;
navigacijski ~ računalniški virtualni tridimenzionalni slikovni sistem, ki je v podporo kirurški navigaciji prim. kirurška navigacija, navigacijska kirurgija;
nepovratni anestezijski dihalni ~ del anastezijskega aparata z nepovratnim ventilom, ki preprečuje povratek že vdihanih plinov v anestezijski aparat;
nespecifični imunski ~ mehanizmi, ki preprečujejo vstop infekcijskim agensom v organizem, odstranjujejo tuje in potencialno škodljive makromolekule, mikroorganizme ali zajedavce in ne vključujejo imunskega odziva, ampak temeljijo na anatomskih in mehaničnih ovirah, nespecifičnih baktericidnih snoveh kot je npr. lizocim, na aktivaciji komplementa, vnetni reakciji, fagocitozi, naravnih celicah ubijalkah, interferonih idr.;
nevroendokrini ~ funkcijska celota hipotalamusa in endokrinija;
nigrostriatni dopaminski ~ dopaminski nevroni, ki izvirajo v črni substanci mezencefalona in se končujejo v putamnu in kavdatnem jedru;
nihalni anestezijski dihalni ~ ki usmerja umetno dihalno zmes v nihanje med anestezijskim aparatom in pljuči;
obrambni ~ celice in tkiva, ki omogočajo nespecifično in specifično obrambo organizma pred mikroorganizmi in drugimi antigensko tujimi snovmi;
odprti anestezijski dihalni ~ ki dovaja umetno dihalno zmes brez anestezijskega aparata prim. kapalna anestezija;
oksidoredukcijski ~ ki je sestavljen iz več oksidoredukcijskih parov, med katerimi potekajo sklopljene reakcije oksidoredukcije (npr. dihalna veriga);
paranoidni ~ v sebi logično povezana mreža blodnjavih misli;
periferni živčni ~ periferno → živčevje;
periodni ~ elementov po Mendelejevu sistem kemičnih elementov, osnovan na dognanju, da so kemične lastnosti elementov periodične funkcije števila protonov v njihovih atomskih jedrih oz. vrstnega števila (navpične vrste v razredelnici sistema so skupine, vodoravne pa periode) prim. perioda (2), skupina elementov periodnega sistema;
piramidni ~ sistem motoričnih prog, ki izvirajo iz možganske skorje (anteriorna kortikospinalna, lateralna kortikospinalna in kortikobulbarna proga);
polodprti anestezijski dihalni ~ ki dovaja umetno dihalno zmes iz anestezijskega aparata v pljuča, izdih pa usmerja v zunanji zrak;
polzaprti anestezijski dihalni ~ ki dovaja umetno dihalno zmes iz anestezijskega aparata v pljuča, izdih usmerja delno za kemično vezavo ogljikovega dioksida nazaj v aparat, delno v zunanji zrak;
portalni ~ portalna vena s svojimi dovodnicami;
povratni anestezijski dihalni ~ zaprti anestezijski dihalni → sistem;
pravokotni koordinatni ~ sistem za določanje lege točk v ravnini, v katerem določata lego točke dve koordinati, abscisa in ordinata;
prebavni ~ → prebavila;
prevodni ~ srca strukture iz prevodne srčne mišičnine (sinuatrialni in atrioventrikularni nodus, atrioventrikularni fascikel, ki se razcepi v desni in levi krak, Purkynjeva vlakna), ki generirajo in prevajajo impulze k raznim delom srčne delovne mišičnine;
pritožni ~ sistem organizacije zbiranja, ocenjevanja in odgovarjanja na pritožbe bolnikov;
prvi signalni ~ vse kar človek sprejema v obliki občutkov, zaznav in predstav iz svojega fizičnega in družbenega okolja, izvzemši govorjeno in pisano besedo;
puferski ~ raztopina, ki vsebuje puferski par in deluje kot pufer (npr. v krvi, urinu);
renin-angiotenzin-aldosteronski ~ biokemični sistem s povratno zvezo, ki je udeležen v homeostazi arterijskega tlaka in zunajceličnega natrija (je iz renina, angiotenzinogena, angiotenzina I in angiotenzina II, ki je močen vazokonstriktor, ter aldosterona, ki uravnava reabsorpcijo natrijevih ionov in sekrecijo kalijevih ter vodikovih ionov v distalnih delih ledvičnih cevk);
renin-angiotenzinski ~ renin-angiotenzin-aldosteronski → sistem sin. RAS;
respiratorni ~ → dihala;
retikuloendotelijski ~ ki naj bi po Aschoffu obsegal poleg makrofagov tudi retikulumske celice limfatičnih organov in endotelijske celice venoznih in limfnih sinusov raznih organov, pokazalo pa se je, da te nimajo fagocitnih sposobnosti, zato je pojem zastarel sin. RES, RHS;  prim. makrofagni sistem;
retikulohistiocitni ~ retikuloendotelijski → sistem;
simpatiko-adrenomedularni ~ simpatikus in sredica nadledvične žleze kot funkcionalna celota;
~ APUD skupina celic v raznih organih, ki sprejemajo predhodnike aminov, jih dekarboksilirajo in secernirajo polipeptidne hormone;
~ CD sistemizirano poimenovanje površinskih antigenov, celičnih označevalcev, značilnih predvsem za celice krvi, kostnega mozga in limfatičnega tkiva (antigeni se določajo z monoklonskimi protitelesi in so označeni s CD in tekočimi številkami od 1 do 350 /leta 2009/) prim. CD;
~ CRB-65 → CRB-65;
~ CRISPR/Cas9 sistem rezistence bakterij proti bakteriofagom in plazmidom, apliciran kot metoda genskega inženirstva pa omogoča modifikacijo evkariontskih genov s potencialno uporabnostjo za gensko zdravljenje (gre za kompleks gRNA in Cas9, ki prepozna specifično nukleotidno zaporedje v dvojni vijačnici DNA in ga izreže skupaj s komplementarnim zaporedjem v priležni verigi, na podlagi ustreznega templata RNA se resintetizira novo nukleotidno zaporedje, na osnovi tega pa še manjkajoči del komplementarne verige) sin. CRISPR/Cas9;  prim. Cas9, CRISPR, gensko zdravljenje, gRNA;
~ HACCP mednarodni standard za nadzor pridelavo in proizvodnje neoporečne hrane, ki vključuje analizo tveganja in določanje kritičnih kontrolnih točk v proizvodnem procesu;
~ HPA več specifičnih glikoproteinov na površju trombocitov, ki učinkujejo kot aloantigeni;
~ komplementa → komplement;
~ krvnih skupin AB0 sistem krvnih skupin A, B. AB in 0, ki jih določajo in vitro z aglutinacijo eritrocitov s specifičnimi protitelesi anti-A in protelesi anti-B (eritrocite krvne skupine A aglutinirajo protelesa anti-A, eritrocite krvne skupine B aglutinirajo protelesa anti-B, eritrocite krvne skupine AB aglutinirajo protelesa anti-A in protelesa anti-B, eritrociti krvne skupine 0 pa se ne aglutinirajo s temi protitelesi);
~ krvnih skupin ABO → sistem krvnih skupin AB0;
~ krvnih skupin Kell skupina 34 eritrocitnih antigenov, ki so lahko udeležni pri nastanku hemolitične bolezni ploda in novorojenčka prim. protitelo anti-K;
~ krvnih skupin MN skupina eritrocitnih antigenov, ki navadno ne povzročajo krvne inkompatibilnosti in imajo sodnomedicinski pomen;
~ krvnih skupin Rh sistem eritrocitnih površinskih antigenov (antigeni D, C, E, c, e idr.), proti katerim nastanejo protitelesa po senzibilizaciji Rh-negativne osebe (glede na najbolj imunogeni antigen D je 85 % ljudi Rh-pozitivnih in 15 % je Rh-negativnih) prim. faktor Rhesus, hemolitična bolezen ploda in novorojenca, Rh-inkompatibilnost;
~ NANC del avtonomnega živčevja, v katerem nevrotransmitorji niso kateholamini ali acetilholin, ampak VIP, NO, snov P, tahikinini, CGRP in drugi;
~ organizmov živali in rastline, uvrščene po sorodnosti v taksonomske kategorije (vrsta, rod, družina, red, razred, deblo, kraljestvo);
~ OWAS metoda sistematičnega opazovanja položajev telesa pri delu v določenih časovnih intervalih (ugotavljanje, kakšen je položaj glavnih telesnih segmentov, npr. rok, dlani, nog, hrbtenice in glave, in ali gre za dvigovanje bremen, primerjanje z dopustnimi obremenitvami in predlaganje ukrepov) ;
~ TNM sistem za kliničnopatološko razvrščanje stopnje rakave bolezni prim. klasifikacija TNM;
~ za razvrščanje otrok s cerebralno paralizo razvrstitev v petstopenjski lestvici stopnje prizadetosti otroka s cerebralno paralizo glede na grobe motorične funkcije sin. GMFCS;
somatosenzorični ~ katerega receptorji so raztreseni v koži, sluznicah in tudi v globljih tkivih, zajema štiri neodvisne modalnosti, in sicer za pritisk/dotik, hladno/toplo, bolečino in položaj sklepov (impulzi z receptorjev se prevajajo po senzoričnih živcih in senzoričnih progah do primarne senzorične skorje v temenskem režnju možganov) prim. nociceptor, mehanoreceptor, proprioceptor, termoreceptor;
somatski živčni ~ elementi živčevja, ki prevajajo impulze v nevisceralne dele telesa in iz njih (npr. skeletne mišice, kosti, sklepi, ligamenti, koža, oko in uho);
srčno-žilni ~ → obtočila;
stomatognatni ~ strukture ust in čeljusti;
supramolekularni ~i molekularni kompleksi, ki temeljijo na šibkih kemijskih vezeh;
točkovalni ~ PIRO preprosta in praktična lestvica za oceno težavnosti zunajbolnišnične pljučnice (pomembni napovedni dejavniki izhoda bolezni so navzočnost kronične obstrukcijske pljučne bolezni in/ali motenj v imunskem odzivu, starost nad 70 let, obsežnost sprememb na rentgenski sliki pljuč, stopnja hipoksije, akutna ledvična okvara, bakteriemija, sindrom akutne dihalne stiske) sin. PIRO;
točkovalni ~ po Ellen Wald modifikacija Centorjevega točkovalnega sistema za klinično ugotavljanje streptokokne okužbe žrela, če je povišana telesna temperatura, so povečane in pordele ali z oblogami pokrite tonzile, so povečane ali boleče sprednje vratne bezgavke, ni znakov okužbe zgornjih dihal (nahoda, kašlja in konjunktivitisa), je starost od 5 do 15 let ali nad 45 let, letni čas pa je november − maj (vsak od opisanih kazalcev šteje eno točko, napovedna veljavnost je odvisna od vsote točk);
točkovalni ~ PORT sistem za oceno teže zunajbolnišnične pljučnice, ki temelji na vsoti točk, izračunanih na podlagi določenih parametrov (spola, starosti bolnika, navzočnosti nekaterih osnovnih bolezni, kliničnih znakov in laboratorijskih izvidov) sin. PORT;
transdermalni terapevtski ~ transdermalni → obliž sin. TTS;
transfuzijski ~ odvzemna kanila, sistem cevja in sterilna vrečka (prej steklenica);
tričepnični ~ tri vrste čepnic v mrežnici, z različno občutljivostjo za posamezne valovne dolžine svetlobnega spektra, razmerje med stimulacijo treh vrst čepnic določa zaznavo določene barve prim. barvni vid, trikromazija;
tridimenzionalni koordinatni ~ v katerem določajo lego točke tri pravokotne premice, os x, os y in os z;
tuberoinfundibularni dopaminski ~ dopaminski nevroni, ki izvirajo v arkuatnem jedru hipotalamusa in se končujejo v hipofiznem peclju;
urogenitalni ~ sečila in spolovila sin. systema urogenitale;
uropoetski ~ → sečila;
vaskularni ~ → žilje;
vegetativni živčni ~ vegetativno → živčevje;
zaprti anestezijski dihalni ~ ki dovaja umetno dihalno zmes iz anestezijskega aparata v pljuča, vse izdihano usmerja nazaj v anestezijski aparat (za kemično vezavo ogljikovega dioksida), kar ustvarja zaprt obtok umetne dihalne zmesi;
zdravstveni ~ skupek med seboj povezanih elementov, ki na fizični in psihosocialni ravni prispevajo k zdravju doma, v izobraževalnih inštitucijah, na delovnih in javnih mestih, v skupnostih ter v zdravstvenem sektorju in vseh z zdravstvom povezanih sektorjih;
živčni ~ → živčevje 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta