sklenína -e ž  zelo trda snov, ki pokriva dentin zobne krone  sin. emajl, enamelum, substantia adamantina

Proste zveze:
dekalcinacija ~e;  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta