smérnica -e ž  strokovno besedilo, zasnovano na ugotovitvah znanstvenoraziskovalnega dela, ki na zgoščen način povzema navodila za obravnavo določene zdravstvene težave 

Proste zveze:
klinične ~e, neupoštevanje smernic, oblikovanje smernic, posodabljanje smernic, vrednotenje smernic, upoštevanje smernic;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek