smŕt -i ž  trajno prenehanje vseh vitalnih funkcij in postopno odmiranje celic človeškega telesa  sin. exitus letalis, mors

Proste zveze:
bolezenska želja po ~i, diagnosticirana ~, naravna ~, nastop ~i, nenadna ~, poročilo o ~i, Pravilnik o ugotavljanju možganske ~i, pričakovana ~, ~ v sumljivih okoliščinah, ugotavljanje ~i;  

Stalne zveze:
čas ~i, glavni vzrok ~i, klinični testi za ugotavljanje možganske ~i, neposredni vzrok ~i, povzročitev ~i iz malomarnosti, prijava ~i, receptor programirane celične ~i 1, sindrom nenadne nepričakovane ~i dojenčka, vzrok ~i, zdravniško potrdilo o ~i in poročilo o vzroku ~i, znaki ~i, zunanji vzrok nasilne ~i;  

Razložene stalne zveze:
bolusna ~ smrt zaradi grižljaja, zagozdenega v grlu ali sapniku;
biološka ~ stanje, pri katerem zaradi zastoja dihanja in delovanja srca nastopijo nepopravljive spremembe na možganih in drugih življenjsko pomembnih organih;
celična ~ popoln propad celic, ki se lahko pojavi kot fiziološka, programirana smrt (apoptoza) ali kot patološka smrt zaradi škodljivih dejavnikov (nekroza) sin. CED, propad celice;
črna ~ pandemija kuge, ki je zajela Evropo v letih 1346—53;
fetalna ~ smrt ploda pred popolno ločitvijo od matere (ekspulzijo ali ekstrakcijo), ne glede na trajanje nosečnosti;
intermediarna fetalna ~ smrt ploda med 20. in 28. tednom;
kardialna ~ srčna → smrt;
kasna fetalna ~ smrt ploda po 28. tednu nosečnosti;
klinična ~ stanje, ko preneha dihanje in bitje srca, oživljenje pa je še mogoče;
možganska ~ ireverzibilna možganska okvara s posledičnim prenehanjem dihanja, nezavestjo, odsotnostjo zeničnih in drugih refleksnih reakcij, spontanih gibov in odzivov na bolečino ter izoelektrično črto elektroencefalograma v trajanju 30 minut, klinično preiskavo je mogoče dopolniti z arteriografskim ali ultrazvočnim dokazom prenehanja pretoka krvi v možganih, navedeni kriteriji niso veljavni pri močnih podhladitvah ali zastrupitvah s sredstvi, ki deprimirajo delovanje osrednjega živčevja;
nasilna ~ ki ni posledica bolezni ali procesov staranja sin. mors violenta;
navidezna ~ klinična → smrt;
nenadna nepričakovana ~ dojenčka → sindrom nenadne nepričakovane smrti dojenčka;
nenadna ~ nenadna, nepričakovana smrt, ki nastane brez predhodnih bolezenskih znakov sin. mors subita;
nenadna srčna ~ nepričakovana nenadna naravna smrt zaradi bolezni srca, ki nastopi hitro po pojavu začetnih akutnih simptomov pri bolnikih s poznano ali nepoznano predhodno srčno boleznijo;
programirana celična ~ gensko uravnavana smrt celice, kot npr. apoptoza, nekroptoza, piroptoza, letalna avtofagija sin. PCD;
refleksna ~ nenadna smrt zaradi draženja vegetativnega živčevja, ki vodi v srčni zastoj;
reflektorna ~ refleksna → smrt;
~ na operacijski mizi smrt med operacijo ali takoj po njej sin. mors in tabula;
srčna ~ smrt zaradi dekompenzacije srca;
sumljiva ~ ki je lahko posledica kaznivega dejanja;
višinska ~ ki nastopi zaradi pomanjkanja kisika pri višinski bolezni na velikih višinah;
vmesna fetalna ~ intermediarna fetalna → smrt;
zgodnja fetalna ~ smrt ploda pred 20. tednom nosečnosti 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek