srámnica -e ž  sprednji, ukrivljeni del kolčnice, ki sega spredaj do pubične simfize  sin. dimeljnica, os pubis

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta