srcé   votel mišičnat organ v prsni votlini, ki poganja kri po žilah  sin. cor

Proste zveze:
bradiaritmična akcija ~a, dilatacija ~a, elektrofiziologija ~a, evritmična akcija ~a, presaditev ~a, transplantacija ~a;  

Stalne zveze:
akrecija ~a, avskultacija ~a, avtomatizem ~a, avtonomija ~a, avtonomno delovanje ~a, bitje ~a, črpalna sposobnost ~a, defibrilacija ~a, dekompenzacija ~a, dekortikacija ~a, dekstropozicija ~a, dekstrorotacija ~a, dekstroverzija ~a, descenzus ~a, destruentna lipomatoza ~a, dilatacija ~a, ehografija ~a, ekscentrična hipertrofija ~a, ektopija ~a, električna stimulacija ~a, elektrostimulacija ~a, fibrozni anulus ~a, heterotopna transplantacija ~a, hipertrofija ~a, implantabilna naprava za mehansko podporo ~u, intrakavitarna ultrasonografija ~a, ishemična bolezen ~a, koncentrična hipertrofija ~a, konkrecija ~a, kontraktilnost ~a, koronarni sulkus ~a, levorotacija ~a, masaža ~a, minutni volumen ~a, miomalacija ~a, naprava za mehansko podporo ~u, obremenitvena scintigrafija ~a, obtelesna naprava za mehansko podporo ~u, odpoved ~a, odprti ovalni foramen ~a, ortotopna transplantacija ~a, pešanje ~a, prevodni sistem ~a, ročna masaža ~a, sindrom hipoplastičnega levega ~a, sindrom zlomljenega ~a, srednji električni vektor ~a, Starlingov zakon ~a, tamponada ~a, terminalni sulkus ~a, ultrasonografija ~a, znotrajtelesna naprava za mehansko podporo ~u;  

Razložene stalne zveze:
adipozno ~ lipomatozno → srce;
aortno ~ rentgenološka slika srca pri napakah aortne zaklopke sin. cor aortale, cor aorticum;
bilokularno ~ prirojeno manjkanje ali izredno slaba razvitost septumov med preddvoroma in prekatoma, tako da ima srce le dve votlini sin. cor biloculare;
dekompenzirano ~ srce z zmanjšano črpalno funkcijo, ki se ne more popraviti s kompenzacijskimi mehanizmi sin. cor decompensatum;
desno ~ desni preddvor in desni prekat skupaj;
fetalno ~ pri katerem kri iz desnega srca v levo srce ne teče po pljučnem krvnem obtoku, ampak skozi ovalno okno prim. arteriozni duktus, fetalni obtok;
hipertonično ~ hipertrofija levega prekata srca in obremenjen levi atrij zaradi arterijske hipertenzije sin. cor hypertonicum;
hipertrofično ~ povečanost gmote miokardija v celoti;
Jarvikovo umetno ~ prvo človeku implantirano umetno srce, ki ga poganja zunanja pnevmatična črpalka;
kapljasto ~ majhno srce, na rentgenogramu vidno kot kaplja vode (pri astenikih) sin. cor asthenicum, cor guttatum, cor pendulum;  prim. kardioptoza;
kompenzirano ~ ki ima zaradi kompenzacijskih mehanizmov normalen minutni volumen srca, vendar zmanjšano srčno rezervo sin. cor compensatum;
levo ~ levi preddvor in levi prekat skupaj;
lipomatozno ~ delna nadomeščenost miokardija z maščevjem sin. adipositas cordis, cor adiposum, cor lipomatosum, destruentna lipomatoza srca;
mitralno ~ spremenjenost obrisa srca, vidna na rentgenski sliki, najpogosteje zaradi stenoze mitralnega ustja sin. cor mitrale;
nervozno ~ vegetativne motnje brez dokazljivih sprememb na srcu sin. cor nervosum;
oklepno ~ difuzna poapnela zraščenost srca s perikardijem in s posledičnim oviranim diastoličnim polnjenjem srca sin. pericarditis constrictiva calcarea;  prim. konkrecija srca;
pljučno ~ srce s hipertrofičnim desnim prekatom, ki nastane zaradi bolezni pljuč ali njihovih arterij sin. cor pulmonale;
primordialno ~ srce embrija v prvih tednih razvoja;
pulmonalno ~ pljučno → srce;
razširjeno ~ → dilatacija srca;
resičasto ~ z resičasto oblikovanim fibrinom pokrito srce pri fibrinoznem perikarditisu sin. cor vilosum;
športno ~ anatomska (hipertrofija) in fiziološka (bradikardija) prilagoditev srca na obremenitve pri osebah, ki se redno ukvarjajo s športi;
tirotoksično ~ spremenjenost oblike in ritma srca zaradi hipertiroidizma sin. cor thyrotoxicum;
triatrijsko ~ nepravilno razvito srce, ki ima tri preddvore sin. cor triatriatum;
umetno ~ implantabilna hidravlična črpalka na električni ali zunanji pnevmatični pogon, ki povsem nadomesti opešano srce do presaditve srca prim. naprava za mehansko podporo srcu;
volovsko ~ močno hipertrofirano srce, težko več kot 600 g sin. cor bovinum, prim. kardiomegalija;
zamaščeno ~ lipomatozno → srce 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta