telbivudín -a  enantiomer deoksitimidina, ki zavira replikacijo virusa hepatitisa B 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta