téleterapíja -e ž  radioterapija, pri kateri je vir sevanja v obsevalni napravi oddaljen od bolnikovega telesa več kot 10 cm  sin. daljinsko obsevanje, obsevanje na daljavo, obsevanje na razdaljo, teleradioterapija;  ant. brahiterapija

Razložene stalne zveze:
gibalna ~ pri kateri se med obsevanjem glava obsevalne naprave z virom sevanja ali miza, na kateri leži bolnik, giblje v loku ali krožno, tako da je vstopanje snopa žarkov, ves čas usmerjenega proti tumorju (kot osišču), porazdeljeno skoraj po vsej površini bolnikovega telesa v ravnini tumorja sin. gibalna radioterapija, gibalno obsevanje;
nihalna ~ gibalna teleterapija, pri kateri vir sevanja ali miza, na kateri leži bolnik, niha v loku z določenim kotom sin. nihalno obsevanje, nihalna radioterapija;
rotacijska ~ gibalna teleterapija, pri kateri se vir sevanja ali miza, na kateri leži bolnik, giblje skoraj v polnem krogu (lok navadno ne presega 300°) sin. rotacijsko obsevanje, rotacijska radioterapija;
~ s fiksnimi polji pri kateri so vstopna polja snopa žarkov, usmerjenega proti tumorju v globini telesa, med obsevanjem nepremična sin. obsevanje s fiksnimi polji, radioterapija s fiksnimi polji;
~ vsega telesa radioterapija z žarki X ali drugimi ionizirajočimi sevanji (npr. s pospešenimi elektroni), pri kateri je njihov vir v tolikšni razdalji od bolnikovega telesa, da je obsevana vsa njegova površina;
~ z elektroni obsevanje z elektroni iz oddaljenega vira 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta