tirozín kináza ~ -e ž  protein kinaza, ki katalizira prenos fosforilne skupine z ATP na specifične tirozinske ostanke proteina  sin. protein-tirozin kinaza, TK;  prim. Janusova kinaza

Stalne zveze:
(inhibitorji/zaviralci) tirozin kinaz, zaviralec ~ ~e receptorja za epidermalni rastni faktor, zaviralec ~ ~e receptorja za vaskularni endotelijski rastni faktor;  

Razložene stalne zveze:
Brutonova ~ ~  citosolna tirozin kinaza, odgovorna za razvoj in zorenje celic B (2);
citosolna ~ ~ nereceptorska → tirozin kinaza;
nereceptorska ~ ~ tirozin kinaza v citosolu, ki ni sklopljena z receptorjem sin. nRTK;
receptorska ~ ~ znotrajcelična kinazna domena transmembranskega receptorja (npr. za insulin, EGF, PDGF, FGF, VEGF, eph), ki se aktivira z avtofosforilacijo sin. RTK;
~ ~ BCR-ABL produkt onkogena BCR-ABL, konstitutivno aktivna citosolna tirozin kinaza, ki je patogenetski dejavnik pri kronični mieloični levkemiji in pri akutni limfoblastni levkemiji, kadar je prisoten kromosom Philadelphia sin. TK BCR-ABL;  prim. onkogen BCR-ABL, konstitutivni encim, kromosom Philadelphia;
~ ~ receptorja za epidermalni rastni faktor receptorska tirozin kinaza, ki je del signalne poti za EGF;
~ ~ receptorja za vaskularni endotelijski rastni faktor receptorska tirozin kinaza, ki je del signalne poti za VEGF 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta