Togaviridae [tógaviríde]  družina srednje velikih ikozaedričnih virusov z enoverižno RNA in ovojnico, z rodovoma Alphavirus in Rubivirus 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta