transplantácija -e ž  prenos tkiva ali organa ali celic na drugo mesto telesa ali na drug organizem (npr. jeter, ledvic, pankreasa, pljuč, srca, kostnega mozga, kože, fascije, roženice, hondrocitov, kardiomiocitov ipd.)  sin. presaditev, presajanje, transplantatio;  prim. darovalec, reženj (2)

Proste zveze:
nesorodna alogenska ~, sorodna alogenska ~, srčno-pljučna ~;  

Razložene stalne zveze:
alogenska ~ → homotransplantacija;
alogenska ~ kostnega mozga infuzija krvotvornih matičnih celic, pridobljenih iz kostnega mozga darovalca, bolniku po kemoterapiji ali radioterapiji sin. alogenska presaditev kostnega mozga;
alogenska ~ perifernih krvotvornih matičnih celic infuzija krvotvornih matičnih celic, pridobljenih iz periferne krvi sorodnega ali nesorodnega darovalca, bolniku po kemoterapiji ali radioterapiji sin. alogenska presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic;  prim. alogenske krvotvorne matične celice, periferne krvotvorne matične celice;
avtogena ~ → avtotransplantacija;
avtologna ~ → avtotransplantacija;
avtologna ~ hondrocitov tehnika obnove sklepnega hrustanca, ki poteka v treh stopnjah: artroskopski odvzem vzorca hrustanca, izolacija in gojenje hondocitov in vitro ter implantacija gojenih celic na poškodovano mesto sklepnega hrustanca sin. avtologna implantacija hondrocitov;
avtologna ~ kostnega mozga reinfuzija krvotvornih matičnih celic, pridobljenih iz kostnega mozga bolnika pred kemoterapijo ali radioterapijo sin. avtologna presaditev kostnega mozga;
avtologna ~ perifernih krvotvornih matičnih celic reinfuzija krvotvornih matičnih celic, pridobljenih iz periferne krvi bolnika pred kemoterapijo ali radioterapijo sin. avtologna presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic;  prim. periferne krvotvorne matične celice;
heterotopna ~ presaditev tkiva, organa ali dela telesa na mesto, ki ni normalno mesto organa v telesu (lahko tudi kot priprava za ortotopno transplanatcijo);
heterotopna ~ srca redko uporabljena tehnika presaditve srca pred kratkim umrlega darovalca ob prejemnikovo srce, ki se ohrani na svojem mestu;
homologna ~ → homotransplantacija;
ksenogenska ~ → heterotransplantacija;
~ kostnega mozga intravenska infuzija krvotvornih matičnih celic, pridobljenih iz kostnega mozga prejemnika ali darovalca prim. alogenska transplantacija kostnega mozga, avtologna transplantacija kostnega mozga;
~ OECs → transplantacija olfaktorne radialne glije;
~ OEG → transplantacija olfaktorne radialne glije;
~ olfaktorne radialne glije presajanje celic olfaktorne radialne glije v hrbtni mozeg za podporo aksonski regeneraciji pri prekinitvi spinalnih prog;
ortotopna ~ presaditev organa ali tkiva darovalca na normalno mesto v organizmu prejemnika;
ortotopna ~ srca običajna tehnika presaditve srca, pri kateri se srce prejemnika odstrani in nadomesti s srcem pred kratkim umrlega darovalca 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta