tuberositas -atis [tuberózitas -átis] ž  hrapava površina ali izboklina na kosti  sin. grčavina

Stalne zveze:
bursa subcutanea ~atis tibiae;  

Razložene stalne zveze:
~ deltoidea humeri deltasta → grčavina humerusa;
~ glutea ossis femoris glutealna → grčavina stegnenice;
~ masseterica hrapavo polje na zunanji strani angulusa mandibule, kjer je priraščena masetrna mišica;
~ ossis navicularis izboklina na medialni strani noge, na kateri ima narastišče zadajšnja tibialna mišica;
~ radii koželjnična → grčavina;
~ tibiae golenična → grčavina;
~ ulnae podlahtnična → grčavina Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek