túmor -ja  

1. oblasta oteklina, navadno zaradi vnetja (eden od petih klasičnih znakov) ali poškodbe  sin. tumor -oris;  prim. oteklina

Proste zveze:
adenokarcinoidni ~;  

Razložene stalne zveze:
fantomski ~ amputacijski → nevrom;
granulacijski ~ tumor iz granulacijskega tkiva;
rjavi ~ gigantocelularni granulom v kostnini, ki jo nadomešča in se pojavlja pri primarnem hiperparatiroidizmu;
Schlofferjev ~ tujkov granulom okrog kirurškega šiva  


2. nenormalna, atipična, nekontrolirana, navadno lokalna patološka rast tkiva  sin. bula (2), neoplasma, neoplazma, novotvorba, tumor -oris

Proste zveze:
apikalni ~ pljuč, ekstirpacija ~a, ekstraabdominalni ~, ekstragonadalni germinalni ~i, endobronhialni ~, hormonsko aktivni ~, hormonsko hiperaktivni ~, karcinoidni ~, napredovali ~, nediferencirani ~, neinvazivni ~, pecljati ~, transnazalna endoskopska kirurgija možganskih ~ev, ~ supresorski gen;  

Stalne zveze:
Ewingova družina ~ev, fluorescenčno vodena resekcija možganskega ~a, promocija ~a, redukcija ~a, s ~em povezani antigen, ~e nekrotizirajoči faktor, ~e nekrotizirajoči faktor alfa, ~e nekrotizirajoči faktor beta, ~e zavirajoči gen, ~e zavirajoči protein;  

Razložene stalne zveze:
Abrikosovov ~ granularnocelični → mioblastom;
adenomatoidni ~ benigni mezotelijski tumor, najpogosteje v epididimisu ali jajcevodu, lahko pa tudi v drugih organih, v katerem so celice pečatnice in ki ga je zmotno mogoče zamenjati z malignim;
agresivni ~ tumor, ki hitro raste, je invaziven in metastazira;
anaplastični ~ nediferencirani → tumor;
Askinov ~ primitivni nevroektodermalni tumor torakopulmonalnega področja, navadno pri otrocih ali mladostnikih;
benigni ~ benigna → novotvorba;
Brennerjev (F.) ~ večinoma benigen tumor jajčnikov iz epitelija in veziva z majhnimi votlinami;
Burkittov ~ Burkittov → limfom;
Buschke-Löwensteinov (L. W.) ~ zelo velik koničast kondilom na penisu, ki lahko maligno alterira;
cistični ~ ki je sestavljen iz ene ali več votlin sin. cistom, cystoma, tumor cysticus;
dezmoidni ~ → dezmoid;
Ehrlichov ascitesni ~ transplantabilni nediferencirani mišji karcinom, ki izvira iz spontanega raka mlečne žleze in zraste v solidni ali ascitesni obliki;
ekspanzivni ~ benigni tumor, ki z rastjo odriva okolna tkiva prim. invazivni tumor;
ekstramedularni ~ ki raste v spinalnem kanalu zunaj hrbtnega mozga, npr. meningiom, schwannom;
embrionalni ~ tumor iz nezrelih celic tkiv;
endodermalni sinusni ~ maligna novotvorba germinalnih celic, ki je diferencirana v rumenjakov mehurček, navadno v jajčniku ali modu;
Erdheimov ~ → kraniofaringeom;
feminizirajoči ~ hormonsko aktivna neoplazma, ki izloča ženske spolne hormone;
filoidni ~ novotvorba, najpogosteje dojke, ki jo sestavlja večinoma intersticijsko vezivo in epitelij, s sliko benigne pa tudi maligne zgradbe, redko metastazira sin. tumor phylloides;
gastrointestinalni stromalni ~ tumor iz skupine mezenhimalnih tumorjev prebavne cevi, ki so jih šteli med gladkomišične, imajo pa skupni antigen CD117 in so občutljivi za sistemsko zdravljenje z zaviralci tirozin kinaze, včasih se pojavljajo skupaj s paragangliomom, pljučnim hondromom ali ob nevrofibromatozi sin. GIST;
germinalni ~i germinalnocelični → tumorji;
germinalnocelični ~i benigni in maligni tumorji, ki izvirajo iz spolnih matičnih celic v moških in ženskih gonadah ali zunaj gonad sin. GCT;  prim. disgerminom, germinom, seminom;
gigantocelularni ~ benigni tumor kit in ovojnic s celicami velikankami sin. tumor gigantocellularis;
gigantocelularni ~ kosti mehek, rdečkastorjav, včasih maligen osteolitični tumor, ki vsebuje večjedrne celice velikanke, podobne osteoklastom;
glomusni ~ zelo boleč benigni tumor glomusnega organa, ki se pojavlja v koži ali distalnih delih udov, predvsem pod nohti prim. glomusni organ;
granulozocelularni ~ ki ga sestavljajo luteinske celice granuloze sin. tumor granulosocellularis;
Grawitzev ~ star. → karcinom ledvičnih celic;
hipofizni ~ intraselarni tumor, navadno adnom, ki včasih sega supraselarno ali paraselarno;
Hürthlejev ~ neoplazma ščitnice, ki jo sestavljajo eozinofilne poliedrične celice;
indolentni ~ tumor, ki raste počasi, ni invaziven in ne metastazira;
infiltrativni ~ invazivni → tumor;
inkapsulirani ~ benigni tumor z vezivno ovojnico;
intrakranialni ~ tumor znotraj lobanje;
intramedularni ~ ki zraste znotraj hrbtnega mozga, npr. astrocitom, ependimom;
invazivni ~ v okolno tkivo vraščajoči se malignom prim. ekspanzivni tumor;
jukstaglomerulni ~ benigni tumor iz jukstaglomerulnih celic, ki izločajo renin sin. tumor juxtaglomerularis;
Kaposijev ~ Kaposijev → sarkom;
keratocistični odontogeni ~ benigna novotvorba v čeljusti sin. odontogena keratocista;
Klatskinov ~ holangiokarcinom v hepatalni porti, v stekališču jetrnih vodov;
kolizijski ~ koeksistenca dveh tumorjev, ki se izpodrivata v rasti;
konglomeratni ~ tumor, zraščen iz različnih sosednjih organov (npr. jajčnika in jajcevoda);
Krompecherjev ~ → bazaliom;
Krukenbergov (F. E.) ~ metastaza želodčnega ali črevesnega raka v jajčniku, ki vsebuje celice pečatnice;
Malherbov ~ kalcificirajoči → epiteliom;
maligni ~ → malignom;
medularni ~ medularni → karcinom;
mejno maligni ~ ki manj ogroža bolnika kot tipični maligni tumorji, navadno le recidivira in se širi lokalno;
melanotični nevroektodermalni ~ neoplazma maksile dojenčkov, ki ima v svojih celicah melanin in nastane iz celic dorzolateralnega dela nevralne cevi sin. melanoameloblastom, melanoameloblastoma, tumor melanoticus neuroectodermalis;
Merklov ~ → tumor Merklovih celic;
mešani ~ benigna neoplazma, ki jo sestavljajo različni tipi tkiv epitelijskega in mezodermalnega izvora (npr. hrustančevine), maligna oblika pa nastaja večinoma v žlezah slinavkah sin. adenoma pleomorphum, pleomorfni adenom, tumor mixtus;
mezenhimski ~ → mezenhimom;
mukoepidermoidni ~ ki ga sestavljajo ploščate celice s sluzjo v citoplazmi sin. tumor mucoepidermoidalis;
naključno odkriti ~ → incidentalom;
nediferencirani ~ ki raste brez strukturne diferenciacije in nima fenotipičnih značilnosti večskladnega ploščatega epitelija;
nevroektodermalni ~ primitivni nevroektodermalni → tumor;
nevroendokrini ~ tumor, katerega celice vsebujejo nevrosekretorna zrnca in lahko izločajo biogene amine ali nevropeptidne hormone (npr. tumor endokrinih celic adenohipofize, pankreasnih otočkov /insulinom ali glukagonom/, sredice nadledvične žleze /feokromocitom/, ščitnice ali obščitnic, tudi difuznega nevroendokrinega sistema sluznice gastrointestinalnega trakta, redkeje bronhusa /karcinoid/);
odontogeni ~ ki nastane iz celic skleninskega organa sin. tumor odontogenes;
osteokartilaginozni ~ → osteohondrom;
Pancoastov ~ adenokarcinom pljučnega apeksa, ki zajema brahialni pleksus s posledičnimi bolečinami v zgornjem udu, parezami in atrofijami;
paratestikularni ~ ki je v skrotumu zunaj testisa (npr. tumor semenskega povezka);
periferni primitivni nevroektodermalni ~ primitivni nevroektodermalni tumor, ki vznikne zunaj osrednjega živčevja sin. pPNET;
primarni ~ začetna neoplazma, iz katere se maligno tkivo lahko širi po telesu;
primitivni nevroektodermalni ~ vsak iz heterogene skupine embrionalnih tumorjev, ki se pojavljajo v otroštvu, (nastanejo iz nediferenciranih celic nevroektoderma, intrakranialno ali v perifernem živčevju) sin. PNET;  prim. meduloblastom, nevroblastom, retinoblastom, pinealoblastom;
rabdoidni ~ agresivni tumor, ki ima podobno zgradbo kot rabdomiosarkom in se najde v ledvicah, mehkih tkivih in osrednjem živčevju;
rakav ~ → malignom;
recidivni ~ na mestu odstranitve ponovno nastala novotvorba sin. tumor recidivans;
Recklinghausnov ~ benigna neoplazma maternice ali jajcevoda iz žleznega tkiva, gladke mišičnine in veziva;
Schminckejev ~ → limfoepiteliom;
sekundarni ~ 1. ponoven primarni tumor v predelu onkološkega zdravljenja prvotnega, npr. z obsevanjem ali kemoterapijo, in ni recidiv ali metastaza 2. tumorska metastaza;
semimaligni ~ katerega stopnje malignosti histološko ni mogoče opredeliti (npr. karcinoid);
slučajno odkriti ~ → incidentalom;
solidni ~ ki je sestavljen iz celic, med katerimi ni votlinic in drugotnega tkiva;
stromalni ~i ovarija neoplazme jajčnikov, ki jih tvorijo celice strome;
supraselarni ~ tumor na bazi možganov, ki je nad turškim sedlom;
supratentorialni primitivni nevroektodermalni ~ tumor iz primitivnih nediferenciranih nevroepitelijskih celic, ki se pojavlja v otroštvu sin. sPNET;
~ granuliranih celic ki ga sestavljajo celice z granulirano citoplazmo;
~ hilusnih celic ki je sestavljen iz endokrinih celic, podobnim intersticijskim v hilusu jajčnika;
~ Langerhansovega otočka → nezidioblastom;
~ Merklovih celic maligni kožni tumor iz Merklovih celic, ki ga povzroča poliomavirus Merklovih celic sin. karcinom Merklovih celic, trabekularni karcinom kože;
~ po Sofiji Spitz melanocitni tumor, ki je klinično in histološko težko ločljiv od malignega melanoma;
~ rumenjakovega mehurčka endodermalni sinusni → tumor;
~ Sertolijevih celic → androblastom (1);
~ Sertolijevih in Leydigovih celic → arenoblastom;
~ sotočja jetrnih vodov Klatskinov → tumor;
vazoproliferativni ~ retine benigni tumor iz drobnih žilic v retini;
virilizirajoči ~ hormonsko aktivna neoplazma, ki izloča androgene;
Wilmsov ~ hitro se razvijajoč maligni mešani tumor ledvic, ki je sestavljen iz embrionalnih elementov, najpogosteje pri otrocih do 5 let pa tudi v fetusu sin. adenomiosarkom, adenomyosarcoma, embrionalni nefrom, nefroblastom, nephroblastoma, nephroma embryonale;
Zollinger-Ellisonov ~ → gastrinom  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek