učínek -nka  rezultat ali posledica delovanja česa na kaj  sin. efekt

Proste zveze:
adstringentni ~, agonistični ~, aktivacijski ~, antikatabolični ~, antilipolitični ~, citopatogeni ~, citopatološki ~, farmakološki ~, imunosupresivni ~, imunski ~, kancerogeni ~, mineralokortikoidni ~, neselektivni ~, nevrotropni ~, poživljajoči ~, psihoaktivni ~, psihotropni ~, selektivni ~, spazmolitični ~, stimulativni ~, toksični ~, vazodilatatorni ~, vzburjevalni ~;  

Stalne zveze:
Poročilo o neželenem ~u zdravila, razmerje med dozo in ~om;  

Razložene stalne zveze:
aditivni ~ kombiniran učinek dveh ali več agensov, ki je enak vsoti njihovih posameznih učinkov;
alosterični ~ učinek vezave liganda na beljakovino, ki zaradi konformacijskih sprememb spremeni vezavo enakega ali drugačnega liganda na drugo mesto beljakovine sin. alosterični efekt;
avtokrini ~ posledica delovanja hormona na iste celice, ki so secernirale ta hormon;
biotoplotni ~ učinkovanje biometeoroloških dejavnikov, ki vplivajo na bilanco toplote in vode v organizmu;
biotopski ~ ki je posledica vpliva biotopa na organizem;
centralni ~ ki se kaže v osrednjem živčevju ali v kakem od delov osrednjega živčevja;
deterministični ~i ionizirajočega sevanja obvezne spremembe v organizmu po absorpciji pražne oziroma nadpražne doze ionizirajočega sevanja (npr. spremembe v krvni sliki);
ekstraavralni ~ hrupa ki deluje na človeka kot celoto in ne le izolirano na sluh ter se lahko kaže z učinki na srce in ožilje, na vid, s psihičnimi motnjami ter s prizadetostjo endokrinih žlez;
endokrini ~ posledica delovanja hormonov na oddaljene celice kjerkoli v telesu;
fotoelektrični ~ → fotoefekt;
glavni ~ zdravila ki določa namen uporabe zdravila;
Haldanov ~ oksigenacija hemoglobina v pljučnih kapilarah, ki aktivira disociacijo ogljikovega dioksida in vodikovih ionov iz hemoglobina;
hiperkromni ~ močno povečanje absorpcije ultravijolične svetlobe (z valovno dolžino 260 nm) v raztopini denaturiranih ali razgrajenih polinukleotidov, ki je posledica sprememb v elektronskih interakcijah med bazami;
intrakrini ~ delovanje hormona na receptorje v celici ali na druge znotrajcelične mehanizme;
lokalni ~ ionizirajočega sevanja ki se kaže na omejenem delu telesa, ki je bil obsevan;
maternalni ~ pojav v genetiki, ko fenotipa osebka ne določata samo njegova genotip in okolje, temveč tudi genotip in okolje matere, ker ta v jajčece poleg svoje DNA prispeva tudi mRNA ali proteine in ima zato potomec poleg lastnosti iz dednega zapisa jedra še dodatne maternalne lastnosti;
muskarinski ~ ki se kaže v zaviranju kontraktilnosti srca, upočasnitvi pulza, dilataciji arteriol, slinjenju, solzenju, bronhokonstrikciji, stimulaciji kontrakcij in sekrecije v prebavilih ter znojenju;
negativni batmotropni ~ zmanjšanje vzdražnosti tkiva (npr. v srcu);
negativni dromotropni ~ zmanjšanje hitrosti prevajanja dražljajev (npr. v srcu);
negativni inotropni ~ zmanjšanje moči mišične kontrakcije, zlasti miokardija;
negativni kronotropni ~ znižanje frekvence udarcev (npr. srca);
negativni luzitropni ~ zaviranje relaksacije miokardija po sistoli;
nepričakovani neželeni ~ zdravila ki je v nasprotju s tem, kar je znanega o možnih neželenih učinkih določenega zdravila;
neželeni ~i zdravila običajno znani ali pričakovani učinki pri normalni uporabi zdravila, ki se ne pojavijo pri vseh bolnikih in se lahko izrazijo v različnih jakostih in različno pogosto (možni neželeni učinki in njihova pogostost so opisani v navodilu za uporabo zdravila, ki je priloženo ovojnini zdravila) sin. NUZ;
nikotinski ~ učinek acetilholina, nikotina in drugih snovi na nikotinske receptorje v ganglijih avtonomnega živčevja, na motoričnih ploščicah in v osrednjem živčevju;
parakrini ~ posledica delovanja hormona na celice, ki so blizu celicam, ki so secernirale ta hormon;
periferni ~ ki se kaže v delih telesa zunaj osrednjega živčevja;
pleiotropni ~ gena pojav, pri katerem en gen ali genski par vpliva na več lastnosti;
pozitivni batmotropni ~ povečanje vzdražnosti tkiva (npr. v srcu);
pozitivni dromotropni ~ povečanje hitrosti prevajanja dražljajev (npr. v srcu);
pozitivni inotropni ~ povečanje moči mišične kontrakcije, zlasti miokardija;
pozitivni kronotropni ~ zvišanje frekvence udarcev (npr. srca);
pozitivni luzitropni ~ facilitacija relaksacije miokardija po sistoli;
pozni deterministični ~i ionizirajočega sevanja ki so pogosto trajna posledica zgodnjih determinističnih učinkov ionizirajočega sevanja (npr. brazgotine, sterilnost, katarakta, hipoplazija kostnega mozga in imunskega sistema, umska manjrazvitost po ožarčenju ploda v obdobju kortikogeneze idr.);
primarni ~ zdravila učinek zdravila, ki se najprej pokaže in je posledica glavnega mehanizma delovanja;
sistemski ~ ionizirajočega sevanja ki se kaže na organizmu v celoti ali na več organih;
stohastični ~ ionizirajočega sevanja mutageni, teratogeni, kancerogeni učinek, ki se lahko pojavi z zakasnitvijo do nekaj desetletij tudi pri zelo majhnem odmerku ionizirajočega sevanja ter je somatski (prenos na hčerinske celice v istem organizmu) in dedni (učinki na potomcih);
stranski ~ zdravila ki nastaja poleg glavnega učinka in lahko kaže zaželene ali nezaželene lastnosti;
teratogeni ~ ki izzove spremembe na organu ali več organih v času teratogenega determinacijskega obdobja;
~ placebo učinek neaktivne snovi ali posega, ki zaradi psihičnih dejavnikov deluje kot zdravilo;
~ placebo v prehrani vpliv hrane in prehrane na počutje in funkcijo organizma zaradi sugestije;
~ prvega prehoda → presnova prvega prehoda;
zgodnji deterministični ~i ionizirajočega sevanja ki se pojavijo po enkratnem odmerku ionizirajočega sevanja kmalu ali do nekaj tednov po izpostavljanju kot opekline, okvare hematopoetskega in imunskega sistema, prebavil, gonad in zarodka, pri največjih odmerkih pa tudi kot letalna okvara osrednjega živčevja Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek