vazodilatátor -ja  živec ali snov, ki širi žilje 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta