volúmen -mna  velikost prostora, ki ga kaj zaseda (enota za merjenje je m3)  sin. prostornina, V

Stalne zveze:
indeks celotnega končnega diastoličnega ~a, indeks utripnega ~a, koeficient variacije ~a eritrocitov, koeficient variacije ~a trombocitov, odvajalo za povečanje ~a črevesne vsebine;  

Razložene stalne zveze:
celotni končni diastolični ~ volumen krvi v vseh štirih srčnih votlinah na koncu diastole;
dihalni ~ volumen zraka za vdih oziroma izdih pri spontanem dihanju sin. tidal volume;
ekspiracijski rezervni ~ volumen zraka, ki se lahko dodatno izdihne po spontanem izdihu sin. ERV;
forsirani ekspiracijski ~ v prvi sekundi volumen zraka, ki se izdihne na vso moč po maksimalnem vdihu, merjen v prvi sekundi sin. FEV1, MEVS, sekundna kapaciteta, Tiffeneaujev test;
forsirani izdihani ~ v prvi sekundi forsirani ekspiracijski → volumen v prvi sekundi;
inspiracijski rezervni ~ volumen zraka, ki se lahko dodatno vdihne po spontanem vdihu sin. IRV;
končni diastolični ~ volumen krvi v srčnem prekatu na koncu diastole sin. KDV;
končni diastolični ~ desnega prekata ki ga ugotavljajo z uporabo pljučnega arterijskega katetra in z metodo termodilucije sin. RVEDV;
končni sistolični ~ volumen krvi v srčnem prekatu na koncu sistole sin. KSV;
krvni ~ volumen krvi v telesu sin. volemija;
maksimalni ekspiracijski forsirani ~ celoten volumen zraka, ki se izdihne na vso moč po maksimalnem vdihu sin. MEFV;
maksimalni ekspiracijski ~ v prvi sekundi forsirani ekspiracijski → volumen v prvi sekundi;
minutni ~ dihanja volumen vdihanega zraka v eni minuti, produkt dihalnega volumna in frekvence dihanja;
minutni ~ srca volumen krvi, ki jo prekat prečrpa v eni minuti sin. MVS;
pljučni ~i vsi volumni, ki so kazalci pljučne funkcije;
povprečni korpuskularni ~ povprečni → volumen eritrocita;
povprečni ~ eritrocita volumen povprečnega eritrocita, izračunan iz hematokrita in števila eritrocitov v litru krvi, določen pri analizi vzorca krvi z avtomatskim hematološkim analizatorjem sin. MCV, PKV, PVE;
povprečni ~ trombocita volumen povprečnega trombocita, določen pri analizi vzorca krvi z avtomatskim hematološkim analizatorjem sin. MPV;
regurgitacijski ~ volumen krvi, ki pri insuficientni zaklopki regurgitira po/pri vsakem utripu;
residualni ~ rezidualni → volumen;
rezidualni ~ volumen zraka, ki ostane v pljučih po maksimalnem izdihu sin. rezidualni zrak, RV;
utripni ~ volumen krvi, ki jo srčni prekat iztisne pri eni sistoli sin. UV;
~ distribucije → volumen porazdelitve;
~ plina pri BTPS volumen, ki ga ima plin pri telesni temperaturi 37 °C, pri nasičenju z vodnimi hlapi in pri zračnem tlaku okolja (uporablja se pri meritvah pljučnih volumnov);
~ plina pri STPD volumen plina pri standardni temperaturi (0 °C), standardnem zračnem tlaku (760 mmHg) in brez vodnih hlapov (v takih razmerah izpolni 1 mol plina 22,4 litra);
~ porazdelitve volumen telesnega predelka, v katerem se razporedi kakšna snov (npr. zdravilna učinkovina) 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta