zalívka -e ž  trajno polnilo kavitete na zobu  sin. plomba

Stalne zveze:
previs ~e;  

Razložene stalne zveze:
amalgamska ~ izpolnitev preparirane zobne kavitete z amalgamom sin. amalgamska plomba;
bela ~ kompozitna → zalivka;
direktna ~ ki jo zobozdravnik izdela neposredno v ordinaciji (npr. amalgamska, kompozitna zalivka);
indirektna ~ ki jo izdelajo v zobotehničnem laboratoriju po predhodnem odtisu pripravljene kavitete (med indirektne zalivke se uvrščajo inleji, onleji in zobne luske);
kompozitna ~ ki je sestavljena iz visokega deleža neorganskega polnila (steklo, silikat, kremen, trikalcijev fosfat), vezanega na polimerni organski matriks sin. bela plomba, kompozitna plomba;
silikatna ~ izpolnitev preparirane zobne kavitete s silikatnim cementom sin. silikatna plomba;
ulita ~ → inlej 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta