zdravílo -a  

1. snov ali kombinacija snovi, ki se uporablja v primerni farmacevtski obliki za zdravljenje, preprečevanje ali diagnozo bolezni  sin. farmak, medicamentum, medikament, remedium;  prim. radiofarmak

Proste zveze:
ambulantno predpisano ~, antiamebno ~, antidiabetično ~, antihipertenzijsko ~, antimalarično ~, antimikrobno ~, antineoplastično ~, ekvivalentno ~, hormonsko ~, imunomodulirajoče ~, imunosupresivno ~, indicirano ~, individualizirani režim odmerjanja ~a, inhalacija ~a, kontraindicirano ~, recepta prosto ~, samoinjiciranje ~a, vnos ~a, ~ brez recepta, ~ na recept, ~ prve izbire, ~ s posebnim režimom predpisovanja in izdaje, ~ v kliničnem preizkušanju, ~ v prosti prodaji, ~ za spodbujanje imunske odzivnosti, ~ za zaviranje imunske odzivnosti, ~a s trivalentnim železom za parenteralno uporabo, ~a s trivalentnim železom za peroralno uporabo, ~a z dvovalentnim žlezom za peroralno uporabo, zeliščno ~;  

Stalne zveze:
aplikacija ~a, batmotropno delovanje ~a, dajanje ~a, delilnik zdravil, doza ~a, dromotropno delovanje ~a, faza (I/II) presnove zdravil, generično ime ~a, glavni učinek ~a, informacija o ~u za bolnika, inkompatibilnost zdravila, inotropno delovanje ~a, interakcija hrane in zdravil, interakcija med ~i, intravitrealna aplikacija zdravil, intoleranca za ~, izdaja ~a, jemanje ~a, klinično preizkušanje ~a, kompatibilnost zdravila, kronotropno delovanje ~a, lastniško ime ~a, lista zdravil, luzitropno delovanje ~a, mednarodno nelastniško ime ~, medsebojno delovanje zdravil, multipla rezistenca proti ~om, navodilo za uporabo ~a, nelastniško ime ~a, nepričakovani neželeni učinek ~a, nezdružljivost zdravil, neželeni učinki ~a, odmerek ~a, odtegovanje ~a, oromukozna aplikacija ~a, parenteralna aplikacija ~a, parenteralno dajanje ~a, peroralno jemanje zdravil, Poročilo o neželenem učinku ~a, predklinično preizkušanje ~a, predpisovanje ~a, (primarna/sekundarna) rezistenca proti ~om, primarni učinek ~a, Register zdravil RS, rezistenca proti ~om, režim predpisovanja in izdaje ~a, sindrom ukinitve ~a, splošno ime ~a, spremljanje koncentracije zdravil, stranski ~ zdravila, toleranca za ~, transmukozna uporaba ~a, uživanje zdravil, valenca ~a, zaščiteno ime ~a, združljivost ~a, z ~i prevlečena žilna opornica;  

Razložene stalne zveze:
antiholinesterazno ~ reverzibilni zaviralec holin esteraz, ki se uporablja pri lajšanju simptomov Alzheimerjeve bolezni, ker z zavoro acetilholin esteraze zvišuje koncentracijo acetilholina v centralnih sinapsah;
antirevmatično ~ → antirevmatik;
antitrombotična ~a zaviralci agregacije trombocitov, antikoagulansi in aktivatorji plazminogena;
biološka ~a ki jih tvorijo živi organizmi ali celične kulture (npr. cepiva, krvne komponente, hormoni, monoklonska protitelesa, citokini, interferoni, večkrat produkti tehnik rekombinantne DNA iz gensko spremenjenih prokariontskih ali evkariontskih celic v kulturi) in se uporabljajo za zdravljenje raka, revmatičnih, krvnih in nekaterih drugih bolezni sin. biologiki;  prim. zdravila malih molekul;
biološka tarčna ~a navadno monoklonska protitelesa, ki se selektivno vežejo na določene tarče v rakavih celicah prim. tarča;
biološko primerljivo ~ podobno biološko → zdravilo;
centralno delujoče ~ zdravilo, ki učinkuje na periferne organe posredno preko osrednjega živčevja (npr. centralni antihipertenziv);
centralno učinkujoče ~ centralno delujoče → zdravilo;
dodatno ~ ki se dodaja glavnemu zdravilu in podpira njegovo delovanje ali pa zavira njegove neželene stranske učinke;
domače ~ zdravilo iz ljudske medicine;
generično ~ ki vsebuje že znano zdravilno učinkovino, katere proizvodnja in uporaba ni zaščitena sin. generik;  prim. bioekivalenca;
glavno ~ ki je glavni posrednik terapevskega učinka;
homeopatsko ~ zdravilo za homeopatsko zdravljenje, pripravljeno iz homeopatskih surovin po načelih homeopatije;
medsebojno zamenljiva ~a enakovredna zdravila, ki jih lahko farmacevt izda namesto zdravil, predpisanih na receptih;
nadomestno ~ substitucijsko → zdravilo;
navidezno ~ → placebo (1);
neregistrirano ~ ki ni v Registru zdravil RS (lahko pa je dovoljeno zdravilo v drugi državi);
nesteroidna protivnetna ~a ki zavirajo vnetje in niso kortikosteroidnega izvora (kot neselektivni, nizko selektivni ali selektivni (za COX-2) zaviralci ciklooksigenaze delujejo protivnetno, analgetično, antipiretično in antirevmatično, glavni stranski učinek je želodčna krvavitev in peptični ulkus) sin. nesteroidni antiflogistiki, NSAID;  prim. acetilsalicilna kislina, koksibi, neselektivni nesteroidni antirevmatiki, neselektivni zaviralci ciklooksigenaz, nizko selektivni nesteroidni antirevmatiki, nizko selektivni zaviralci ciklooksigenaze 2, selektivni nesteroidni antirevmatiki, selektivni zaviralci ciklooksigenaze 2;
nujno neregistrirano ~ interventno uvoženo zdravilo za potrebe posamičnega zdravljenja, ki sicer ni registrirano v RS;
oficinalno ~ zdravilo, katerega sestava in izdelava je predpisana v veljavni oficinalni literaturi (npr. v farmakopeji);
oralno ~ zdravilo za lokalno zdravljenje v ustni votlini ali ki se absorbira skozi ustno sluznico;
originalno ~ 1. zdravilo v originalni ovojnini 2. originatorsko → zdravilo;
originatorsko ~ ki vsebuje novo zdravilno učinkovino, katere proizvodnja in uporaba je zaščitena;
periferno delujoče ~ zdravilo, ki učinkuje neposredno na periferne organe (npr. periferni antihipertenziv);
periferno učinkujoče ~ periferno delujoče → zdravilo;
peroralno ~ ki se daje skozi usta;
podobno biološko ~ originatorskemu biološkemu zdravilu podobno in terapevtsko ekvivalentno zdravilo sin. biogenerik;  prim. bioekvivalenca;
potencirano ~ homeopatsko → zdravilo;
potrebna ~a po priporočilu SZO osnovne zdravilne učinkovine, nujne za racionalno zdravljenje večine bolezni v določeni populaciji;
probiotično ~ liofilizirane probiotične bakterije v tabletah, kapsulah ali kapljicah, ki se dajejo za uravnavanje črevesne flore, npr. pri driski prim. probiotične bakterije;
protimikrobno ~ vsako zdravilo, ki se uvršča med antibiotike, fungistatike, protivirusna zdravila, antiprotozoike ipd.;
protiretrovirusno ~ ki učinkuje proti retrovirusom, zlasti pri okužbi s HIV;
psihoaktivno ~ → psihofarmak;
psihotropno ~ → psihofarmak;
referenčno ~ s katerim se primerja generično zdravilo ali podobno biološko zdravilo;
registrirano ~ ki je v Registru zdravil RS in je njegova proizvodnja ali uvoz, distribucija in uporaba dovoljena na ozemlju Republike Slovenije;
renoprotektivno ~ ki varuje delovanje ledvic (npr. zaviralec angiotenzin konvertaze ali antagonist na receptorjih za angiotenzina II);
samostojno ~ ki se ne daje v kombinaciji z drugimi zdravili;
substitucijsko ~ 1. zdravilo, ki nadomesti izpadli fiziološki dejavnik, npr. hormon 2. zdravilo za odvajanje od droge, ki nadomesti drogo;
tarčno ~ zdravilo, ki je selektivno usmerjeno proti določenemu tipu rakavih celic oziroma se selektivno veže na določene tarče v/na rakavi celici (tarčna zdravila so biološka zdravila, kot npr. monoklonska protelesa, in male molekule) prim. tarča (2);  prim. male molekule, monoklonska protitelesa;
temeljna ~a star. imunomodulirajoči → antirevmatiki;
~ izbora → zdravilo prvega izbora;
~ OTC zdravilo, ki se izdaja brez recepta prim. OTC;
~ prvega izbora  ki se prvo uporabi pri zdravljenju za določeno indikacijo ali bolezen v skladu s terapevtsko doktrino;
~ prve izbire ~ prvega izbora;
~ sirota vsak pripadnik skupine zdravil za zdravljenje redkih bolezni, katerih razvoj je za farmacevtsko industrijo zaradi majhnega trga ekonomsko neupravičen in je zato subvencioniran sin. orphan drug;
~a anti-TNF-alfa → zaviralci TNF-alfa;
~a iz skupine malih molekul male → molekule;
~a na osnovi kanabinoidov zdravila za peroralno ali oromukozno aplikacijo, katerih poglavitni učinkovini sta tetrahidrokanabinol in kanabidiol v standardiziranem razmerju, uporabljajo se za simptomatsko zdravljenje bolečin, spastičnosti, navzee in inapetence pri nekaterih boleznih in v paliativni medicini;
~a malih molekul male → molekule;
zamenljivo ~ enakovredno zdravilo v enakovredni farmacevtski obliki  


2. končni izdelek farmacevtske industrije, galenski izdelek ali magistralni pripravek  

Razložene stalne zveze:
galensko ~ galenski → izdelek;
gotovo ~ izdelek farmacevtske tovarne z zaščitenim imenom sin. specialiteta;
magistralno ~ magistralni → pripravek  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta