zdrávje -a  po definiciji SZO stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake  sin. salus, sanitas

Proste zveze:
Ministrstvo za zdravje, slabo ~, spolno ~, Zakon o duševnem ~u;  

Stalne zveze:
adaptacijski model ~a, bioekopsihosocialni model ~a, biomedicinski model ~a, biopsihosocialni model ~a, determinante ~a, epidemiološki model ~a, Fakulteta za vede o ~u Izola, kontinuum ~a, Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in ~a, mere pričakovanega ~a, mere vrzeli ~a, Nacionalni inštitut za javno ~, Nacionalni laboratorij za ~, okolje in hrano, neenakost do ~a, neenakost v ~u, okoljski model ~a, politika ~a, potreba po ~u, promocija ~a, sistemski model ~a, socioekološki model ~a, uveljavljanje ~a, vedenjski model ~a, vrzel ~a, vzgoja za ~, ~u škodljivo delovno mesto;  

Razložene stalne zveze:
duševno ~ odsotnost duševnih motenj in stanje, v katerem oseba usklajeno deluje, je iniciativna, se uveljavlja in uresničuje svoje osebnostne možnosti;
javno ~ znanost in veščina preprečevanja bolezni, krepitve zdravja in podaljševanja življenja z organiziranimi ukrepi družbe;
mentalno ~ duševno → zdravje;
negativno ~ zdravstveno stanje, ki ga prikazujejo kazalci za poškodbe, bolezni, invalidnost, umrljivost;
pozitivno ~ za katero je značilna odsotnost kazalcev za negativno zdravje;
z dokazi podprto javno ~ uporaba najboljših razpoložljivih javnozdravstvenih dokazov v javnozdravstveni politiki in praksi;
~ za vse strategija Svetovne zdravstvene organizacije sin. HFA Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek