žívec -vca  snop aksonov, ki potekajo iz osrednjega živčevja v razne dele telesa in organe  sin. nervus;  prim. n., nn.

Proste zveze:
adrenergični ~i, razvejeni ~;  

Stalne zveze:
akcesorno jedro okulomotoričnega ~a, akomodacija ~a, atrofija papile vidnega ~a, atrofija vidnega ~a, bledica papile vidnega ~a, blokada splanhničnih ~ev, centralna pareza facialnega ~a, dekompresija ~a, dekusacija trohlearnega ~a, dorzalna veja ulnarnega ~a, dorzalni digitalni ~i (radialnega/ulnarnega) ~a, dorzalno jedro vagusnega ~a, edem papile vidnega ~a, ekstrakanalikularni nevrinom vestibulokohlearnega ~a, faringealne veje glosofaringealnega ~a, faringealni pleksus vagusnega ~a, globoka veja radialnega ~a, globoka veja ulnarnega ~a, intrakanalikularni nevrinom vestibulokohlearnega ~a, jedro facialnega ~a, jedro hipoglosnega ~a, jedro okulomotornega ~a, jedro trohlearnega ~a, kanal facialnega ~a, koleno kanala facialnega ~a, kolikulus facialnega živca, komitantna vena hipoglosnega ~a, komunikantna veja medianega ~a z ulnarnim ~em, koreninske nitke spinalnih ~ev, kranialne korenine akcesornega ~a, lastni palmarni digitalni ~i (medianega/ulnarnega) ~a, (lateralna/medialna) korenina medianega ~a, meningealna rekurentna veja oftalmičnega ~a, meningealna veja spinalnega ~a, meningealna veja vagusnega ~a, mezencefalno jedro trigeminalnega ~a, motorična jedra možganskih ~ev, (motorična/senzorična) korenina trigeminalnega ~a, motorično jedro trigeminalnega ~a, nevralgija glosofaringealnega ~a, nevralgija trigeminalnega ~a, nevrinom slušnega ~a, nevrinom vestibulokohlearnega ~a, nevromielitis vidnega ~a, (notranje/zunanje) koleno facialnega ~a, palmarna veja (medianega/ulnarnega) ~a, papila vidnega ~a, parotidni pleksus facialnega ~a, periferna pareza facialnega ~a, perikardialna veja freničnega ~a, področna anestezija perifernih ~ev, pontino jedro trigeminalnega ~a, povrhnja veja radialnega ~a, povrhnja veja ulnarnega ~a, prirojena pareza facialnega ~a, senzorična jedra možganskih ~ev, senzorični gangliji možganskih ~ev, sindrom okvare korenine spinalnega ~a, skupna palmarna digitalna živca ulnarnega ~a, skupni palmarni digitalni ~i medianega ~a, spinalna proga trigeminalnega ~a, spinalne korenine akcesornega ~a, spinalni traktus trigeminalnega ~a, spinalno jedro trigeminalnega ~a, (spodnje/zgornje) kardialne cervikalne veje vagusnega ~a, (spodnji/zgornji) ganglij glosofaringealnega ~a, (spodnji/zgornji) ganglij vagusnega ~a, (sprednja/zadajšnja) korenina spinalnega ~a, (sprednja/zadajšnja) veja spinalnega ~a, sprednje veje femoralnega ~a, (sprednji/zadajšnji) trunkus vagusnega ~a, sulkus (radialnega/ulnarnega) ~a, trigonum hipoglosnega ~a, trigonum vagusnega ~a, žleb radialnega ~a;  

Razložene stalne zveze:
abducentni ~ ki motorično oživčuje lateralno premo zrkelno mišico in abducira zrklo sin. abducens -a, nervus abducens;
aferentni ~ ki vsebuje aferentno živčno nitje in vodi vzburjenje od receptorjev v osrednje živčevje;
akcelerantni ~ ki oživčuje srce s simpatičnim nitjem in izvira iz cervikalnih ganglijev simpatičnega živčevja sin. akcelerans;
akcesorni ~ ki oživčuje sternokleidomastoidno in trapezasto mišico sin. akcesorius, nervus accesorius;
aksilarni ~ motorični in senzorični živec, ki izvira iz brahialnega pleksusa ter med drugim oživčuje deltoidno mišico ter kožo na lateralni strani rame in nadlakta sin. nervus axillaris;
anokokcigealni ~ senzorični živec kokcigealnega pleksusa, ki oživčuje kožo nad trtico in sakrokocigealni sklep sin. nervus anococcygeus;
anteriorni interosalni ~ mešani živec, ki izvira iz medianega živca, motorično oživčuje dolgo flektorno mišico palca roke, globoko flektorno mišico prstov in mišico m. pronator quadratus, senzorično pa distalni radioulnarni in zapestni sklep ter interkarpalne sklepe sin. nervus interosseus anterior;
avrikulotemporalni ~ veja mandibularnega živca, ki oživčuje senzorično predvsem temporomandibularni sklep in kožo sluhovoda in bobniča, sprednji del uhlja in kožo temporalnega predela glave ter vsebuje tudi postganglijsko parasimpatično živčno nitje za obušesno žlezo slinavko sin. nervus auriculotemporalis;
bedrni ~ femoralni → živec;
bradni ~ mentalni → živec;
bukalni ~ senzibilna veja mandibularnega živca, ki oživčuje sluznico lic sin. nervus buccalis;
bulbarni ~i ki izvirajo iz podaljšanega hrbtnega mozga (9., 10., 11. in 12. možganski živec);
cervikalni ~i osem parov spinalnih živcev (z oznakami C1−C8), ki izvirajo iz vratnih segmentov hrbtnega mozga in oživčujejo predvsem vrat, diafragmo in zgornja uda sin. nervi cervicales;
četrti možganski ~ trohlearni → živec;
čutilni ~ senzorični → živec;
deseti možganski ~ vagusni → živec;
deveti možganski ~ glosofaringealni → živec;
digitalni ~i noge senzorični živci, ki oživčujejo kožo prstov noge in interfalangealne sklepe noge;
digitalni ~i roke senzorični živci, ki oživčujejo kožo prstov roke in interfalangealne sklepe roke;
dolgi ciliarni ~i posredne veje oftalmičnega živca, ki senzorično oživčujejo beločnico, roženico, žilnico in šarenico sin. nervi ciliares longi;
dolgi nazopalatinalni ~ največji nazopalatinalni živec, ki poteka po nosnem septumu navzpred in navzdol in vstopa skozi incizivni kanal v ustno votlino, kjer oživčuje sluznico sprednjih predelov trdega neba sin. nervus nasopalatinus longus;
dolgi torakalni ~ motorični živec brahialnega pleksusa, ki oživčuje sprednjo nazobčano mišico sin. nervus thoracicus longus;
dorzalni digitalni ~i noge veje intermediarnega dorzalnega kožnega živca, medialnega dorzalnega kožnega živca in globokega fibularnega živca, ki oživčujejo kožo nožnih prstov dorzalno nad proksimalno in srednjo falango sin. nervi digitales dorsales pedis;
dorzalni digitalni ~i radialnega živca ki izvirajo iz povrhnje veje radialnega živca in oživčujejo kožo radialnega dela hrbtišča roke ter prvi prst do baze nohta, drugi prst do sredine druge falange in navadno radialno stran tretjega prsta do baze srednje falange sin. nervi digitales dorsales nervi radialis;
dorzalni digitalni ~i ulnarnega živca ki izvirajo iz dorzalne veje ulnarnega živca in oživčujejo kožo ulnarnega dela hrbtišča roke ter peti prst do baze distalne falange, četrti in navadno ulnarni del tretjega prsta pa do baze srednje falange na dorzalni strani sin. nervi digitales dorsales nervi ulnaris;
dorzalni ~ klitorisa veja pudendalnega živca, ki vsebuje aferentno in eferentno živčno nitje za klitoris sin. nervus dorsalis clitoridis;
dorzalni ~ penisa veja pudendalnega živca, ki vsebuje aferentno in eferentno živčno nitje za penis sin. nervus dorsalis penis;
dorzalni ~ skapule motorični živec brahialnega pleksusa, ki oživčuje veliko in malo romboidno mišico ter včasih tudi levatorno mišico lopatice sin. nervus dorsalis scapulae;
dovodni ~ aferentni → živec;
drugi možganski ~ vidni → živec;
dvanajsti možganski ~ hipoglosni → živec;
eferentni ~ ki vodi živčne impulze iz osrednjega živčevja v efektor;
enajsti možganski ~ akcesorni → živec;
facialni ~ pretežno motorični živec, ki oživčuje predvsem kožne mišice glave, platizmo, vsebuje pa tudi preganglijsko parasimpatično in aferentno gustatorno živčno nitje v sklopu pridruženega intermediarnega živca sin. facialis, nervus facialis, nervus intermediofacialis;
femoralni ~ ena od glavnih vej lumbalnega pleksusa, ki vsebuje nitje iz prvih štirih lumbalnih segmentov hrbtnega mozga in oživčuje predvsem iliopsoasno in štiriglavo stegensko mišico, senzorično pa kožo na sprednji strani stegna ter na medialni strani goleni sin. nervus femoralis;
frenični ~ mešani živec cervikalnega pleksusa, ki vsebuje največ nitja iz četrtega cervikalnega segmenta hrbtnega mozga, motorično oživčuje diafragmo, senzorično pa perikardij, mediastinalno in diafragmalno plevro in peritonej na spodnji strani torakalne prepone ter zgornji površini jeter sin. frenikus, nervus phrenicus;
frontalni ~ veja oftalmičnega živca, ki senzorično oživčuje kožo čela do temena, kožo in veznico zgornje veke in kožo nosnega korena sin. nervus frontalis;
genitofemoralni ~ veja lumbalnega pleksusa, ki oživčuje kremastrno mišico, kožo skrotuma oziroma velikih labijev ter deloma kožo na sprednji strani stegna nad femoralnim trigonumom sin. nervus genitofemoralis;
gibalni ~ motorični → živec;
globoki fibularni ~ mešani živec, ena od terminalnih vej skupnega fibularnega živca, ki se razvejuje v sprednji golenski muskulofascialni loži in oživčuje predvsem ekstenzorne mišice noge in prstov sin. nervus fibularis profundus, nervus peroneus profundus;
globoki mečnični ~ globoki fibularni → živec;
globoki peronealni ~ globoki fibularni → živec;
globoki petrozni ~ simpatično postganglijsko nitje, ki se odcepi od notranjega karotidnega pleksusa in se v pterigoidnem kanalu pridruži velikemu petroznemu živcu ter skupaj z njim tvori živec pterigoidnega kanala sin. nervus petrosus profundus;
globoki temporalni ~i dva ali trije živci, ki izvirajo iz mandibularnega živca in oživčujejo temporalno mišico sin. nervi temporales profundi;
glosofaringealni ~ ki senzorično oživčuje gustatorne kemoreceptorje korena jezika, kožo zunanjega sluhovoda, sluznico predvsem srednjega ušesa in ušesne troblje ter številne visceralne receptorje, motorično pa mišice žrela ter vsebuje tudi preganglijsko parasimpatično živčno nitje za obušesno žlezo slinavko sin. glosofaringeus, nervus glossopharyngeus;
golenski ~ tibialni → živec;
gustatorni ~ okušalni → živec;
hipoglosni ~ motorični živec, ki oživčuje vse zunanje in notranje mišice jezika sin. hipoglosus, hypoglossus, nervus hypoglossus;
holinergični ~ ki ima za nevrotransmitor acetilholin;
hrbtenični ~i spinalni → živci;
hrbtenjačni ~i spinalni → živci;
iliohipogastrični ~ veja lumbalnega pleksusa, ki oživčuje kožo nad sramnico sin. nervus iliohypogastricus;
ilioingvinalni ~ veja lumbalnega pleksusa, ki oživčuje kožo zgornjega medialnega predela femoralnega trigonuma in okolice ter del kože skrotuma ali velikih labijev sin. nervus ilioinguinalis;
infraorbitalni ~ veja maksilarnega živca, ki oddaja sprednje in srednje zgornje alveolarne živce za zgornje zobe in senzorično oživčuje tudi kožo na licu, kožo in sluznico spodnje veke, zgornje ustnice in nosnega krila sin. nervus infraorbitalis;
inhibitorni ~ ki zavre ali zmanjšuje aktivacijo efektorja ali nevronov;
interkostalni ~i sprednje veje prvih enajstih torakalnih živcev, ki potekajo v interkostalnih prostorih, senzorično oživčujejo kožo sprednje strani trupa in sprednje trebušne stene, del parietalne plevre in peritoneja, motorično pa interkostalne mišice in mišice trebušne stene sin. nervi intercostales, rami anteriores nervorum thoracicorum;
intermediarni dorzalni kožni ~ kožna veja superficialnega fibularnega živca, ki oživčuje kožo spodnje lateralne tretjine goleni in se deli v dorzalne digitalne živce noge za peti, četrti in lateralno stran tretjega nožnega prsta sin. nervus cutaneus dorsalis intermedius;
intermediarni ~ mešani možganski živec iz aferentnega gustatornega nitja, somatosenzoričnega nitja za kožo sluhovoda in eferentnega parasimpatičnega živčnega nitja, ki izstopa iz možganskega debla skupaj s facialnim živcem sin. nervus intermedius;
intermediofacialni ~ facialni → živec;
interosalni golenski ~ senzorična veja tibialnega živca, ki oživčuje medkostno membrano in tibiofibularno sindezmozo sin. nervus interosseus cruris, medkostni golenski živec;
ishiadični ~ največji živec v telesu, ki izvira iz 4. in 5. lumbalnega segmenta ter 1. do 3. sakralnega segmenta hrbtnega mozga, motorično oživčuje mišice na zadajšnji strani stegna, po svojih vejah pa senzorično oživčuje kožo spodnjega uda od kolena navzdol, razen medialnega predela goleni, ter vse mišice goleni in noge sin. ishiadikus, nervus ischiadicus;
jezični ~ lingvalni → živec;
jezično-žrelni ~ glosofaringealni → živec;
karotikotimpanični ~i simpatični postganglijski živci, ki izvirajo iz notranjega karotidnega pleksusa in v bobnični votlini, skupaj s timpaničnim živcem, tvorijo timpanični pleksus sin. nervi caroticotympanici;
kohlearni ~ senzorični možganski živec, ki vodi vzburjenje iz receptorjev za sluh in skupaj z vestibularnim živcem tvori osmi možganski živec sin. akustikus, kohlearis, nervus acusticus, nervus cochlearis;
kokcigealni ~ par spinalnih živcev, ki izvira iz medularnega konusa in vstopa v trtični pletež sin. nervus coccygeus;
koželjnični ~ radialni → živec;
kožni ~ vsak od senzoričnih živcev, ki oživčujejo posamezno področje kože sin. nervus cutaneus;
kranialni ~i možganski → živci;
kratki ciliarni ~i parasimpatična živčna vlakna, ki vodijo postganglijsko živčno nitje iz ciliarnega ganglija v sfinkter pupile in v ciliarno mišico sin. nervi ciliares breves;
križnični ~i sakralni → živci;
Kuntzev ~ ena ali več akcesornih vej, ki izvirajo iz simpatičnega trunkusa v toraksu;
kutani ~ kožni → živec;
lakrimalni ~ veja oftalmičnega živca, ki oživčuje kožo zgornje veke in veznico na lateralni strani, pridruženo pa ji je tudi postganglijsko parasimpatično nitje iz pterigopalatinalnega ganglija za solzno žlezo sin. nervus lacrimalis;
lastni palmarni digitalni ~i medianega živca ki izvirajo iz skupnih palmarnih digitalnih živcev medianega živca in oživčujejo kožo prvega do tretjega prsta ter radialne strani četrtega prsta na palmarni strani ter distalne dele prstov na dorzalni strani in prvi dve lumbrikalni mišici sin. nervi digitales palmares proprii nervi mediani;
lastni palmarni digitalni ~i ulnarnega živca ki izvirajo iz skupnih palmarnih digitalnih živcev ulnarnega živca in oživčujejo kožo petega ter ulnarne strani četrtega prsta palmarno sin. nervi digitales palmares proprii nervi ulnaris;
lastni plantarni digitalni ~i ki izvirajo iz skupnih plantarnih digitalnih živcev in oživčujejo kožo prstov plantarno, njihove veje pa potekajo tudi na dorzalno stran, kjer oživčujejo ležišča nohtov in konice prstov sin. nervi digitales plantares proprii;
lateralni dorzalni kožni ~ terminalni del suralnega živca, ki oživčuje lateralni rob noge in lateralni del kože petega nožnega prsta sin. nervus cutaneus dorsalis lateralis;
lateralni mečni kožni ~ kožna veja skupnega fibularnega živca, ki oživčuje kožo na zgornji lateralni strani goleni in lateralnem delu meč sin. nervus cutaneus surae lateralis;
lateralni pektoralni ~ ki navadno izvira iz lateralnega fascikla brahialnega pleksusa in oživčuje malo pektoralno mišico ter akromioklavikularni in ramenski sklep sin. nervus pectoralis lateralis;
lateralni plantarni ~ manjša terminalna veja tibialnega živca, ki motorično oživčuje predvsem mišice lateralne plantarne eminence, interosalne in deloma lumbrikalne mišice noge, senzorično pa kožo na plantarni strani 5. in polovice 4. prsta ter interfalangealne sklepe ustreznih prstov noge sin. nervus plantaris lateralis;
lateralni podlaktni kožni ~ kožna veja muskulokutanega živca, ki oživčuje kožo na lateralni strani podlakta sin. nervus cutaneus antebrachii lateralis;
lateralni podplatni ~ lateralni plantarni → živec;
lateralni pterigoidni ~ veja mandibularnega živca, ki oživčuje lateralno pterigoidno mišico sin. nervus pterygoideus lateralis;
lateralni spodnji nadlaktni kožni ~ kožna veja radialnega živca, ki oživčuje kožo na spodnji lateralni strani nadlakta sin. nervus cutaneus brachii lateralis inferior;
lateralni stegenski kožni ~ kožni živec, direktna veja lumbalnega pleksusa, ki oživčuje kožo na lateralni strani stegna sin. nervus cutaneus femoris lateralis;
lateralni zgornji nadlaktni kožni ~ kožna veja aksilarnega živca, ki oživčuje kožo nad spodnjim delom deltoidne mišice in kožo nad dolgo glavo tricepsove mišice sin. nervus cutaneus brachii lateralis superior;
ledveni ~i lumbalni → živci;
lingvalni ~ veja mandibularnega živca, ki vsebuje splošno somatsko aferentno živčno nitje za sprednji dve tretjini jezika in deloma goltno ožino, pridruženo pa mu je tudi nitje živca chorda tympani sin. nervus lingualis;
lumbalni splanhnični ~i navadno štirje vegetativni živci, ki vsebujejo preganglijske simpatične in visceralne aferentne nevrone, izvirajo iz spodnjih torakalnih in zgornjih dveh lumbalnih segmentov hrbtnega mozga, potekajo (brez sinaps) skozi ganglije lumbalnega dela simpatičnega trunkusa do enega izmed prevertebralnih ganglijev (spodnjega mezenteričnega ganglija ali enega izmed simpatičnih ganglijev v spodnjem hipogastričnem pleksusu), oživčujejo pa predvsem descendentni in sigmoidni kolon ter organe v medenici sin. nervi splanhnici lumbales;
lumbalni ~i pet parov spinalnih živcev (z oznakami L1−L5), ki izvirajo iz lumbalnih segmentov hrbtnega mozga in s svojimi zadajšnjimi vejami oživčujejo kožo in mišice lumbalnega predela hrbta, sprednje veje lumbalnih živcev pa tvorijo lumbalni pleksus in oživčujejo del spodnjih udov sin. nervi lumbales;
maksilarni ~ druga veja trigeminalnega živca, ki senzorično oživčuje s svojimi vejami (infraorbitalnim živcem, zigomatičnim živcem in nazopalatinalnimi ter palatinalnimi živci) zgornjo čeljust, zadajšnji del nosne votline in nebo sin. nervus maxillaris;
mali okcipitalni ~ veja cervikalnega pleksusa, ki vsebuje največkrat nitje druge veje cervikalnega živca ter oživčuje zgornji lateralni predel kože zatilja, kožo za uhljem in zgornjo tretjino medialne strani uhlja sin. nervus occipitalis minor;
mali palatinalni ~ veja maksilarnega živca, ki poteka iz pterigopalatinalne fose v ustno votlino, kjer oživčuje sluznico mehkega neba in tonzilarne regije sin. nervus palatinus minor;
mali petrozni ~ nadaljevanje timpaničnega živca, ki zapušča timpanični pleksus skozi ostrešje bobnične votline, izstopa na sprednji strani piramide iz senčnice v infratemporalno kotanjo ter vsebuje parasimpatično preganglijsko nitje za otični ganglij oziroma obušesno žlezo slinavko;  sin. nervus petrosus minor;
mali splanhnični ~ ki vsebuje predvsem simpatična preganglijska vlakna pa tudi visceralna aferentna vlakna ter oživčuje ledvice in deloma nadledvični žlezi sin. nervus splanchnicus minor;
mandibularni ~ tretja veja trigeminalnega živca, ki se deli v sprednjo, pretežno motorično vejo za žvečne mišice, in zadajšnjo, senzorično vejo, ki oživčuje spodnjo čeljust in ustno votlino ter se od njega odcepijo avrikulotemporalni, spodnji alveolarni in lingvalni živec sin. nervus mandibularis;
masetrni ~ ki izvira iz mandibularnega živca in oživčuje masetrno mišico sin. nervus massetericus;
mečni ~ suralni → živec;
medialni dorzalni kožni ~ kožna veja superficialnega fibularnega živca, ki oživčuje kožo na medialnem delu hrbtišča noge, medialni del nožnega palca in kožo med drugim ter tretjim nožnim prstom sin. nervus cutaneus dorsalis medialis;
medialni kožni ~ nadlakta kožni živec, direktna veja medialnega fascikla brahialnega pleksusa, ki oživčuje kožo v pazduhi in na medialni strani nadlakta sin. nervus cutaneus brachii medialis;
medialni kožni ~ podlakta kožni živec, direktna veja medialnega fascikla brahialnega pleksusa, ki oživčuje kožo na sprednji, ulnarni strani podlakta sin. nervus cutaneus antebrachii medialis;
medialni mečni kožni ~ kožna veja tibialnega živca, ki s fibularno komunikantno vejo tvori suralni živec sin. nervus cutaneus surae medialis;
medialni pektoralni ~ ki navadno izvira iz medialnega fascikla brahialnega pleksusa in oživčuje veliko in deloma malo pektoralno mišico sin. nervus pectoralis medialis;
medialni plantarni ~ večja terminalna veja tibialnega živca, ki motorično oživčuje predvsem mišice medialne plantarne eminence, senzorično pa kožo na plantarni strani 1. do 3. prsta in polovice 4. prsta noge ter interfalangealne sklepe ustreznih prstov noge sin. nervus plantaris medialis;
medialni podplatni ~ medialni plantarni → živec;
medialni pterigoidni ~ ki izvira iz mandibularnega živca in oživčuje medialno pterigoidno mišico sin. nervus pterygoideus medialis;
mediani ~ mešani živec brahialnega pleksusa, ki izvira iz medialnega in lateralnega fascikla brahialnega pleksusa, oživčuje mišice na volarni strani podlakta z izjemo ulnarnega dela globoke flektorne mišice prstov in ulnarne flektorne mišice zapestja, na roki pa oživčuje večino tenarjevih mišic in 1. ter 2. lumbrikalno mišico roke, senzorično pa oživčuje kožo 1. do 3. prsta in radialne strani 4. prsta na palmarni strani roke sin. nervus medianus;
medkostni golenski ~ interosalni golenski → živec;
medrebrni ~i interkostalni → živci;
mentalni ~ senzorična veja spodnjega alveolarnega živca, ki oživčuje kožo brade in spodnje ustnice sin. nervus mentalis;
mešani ~ ki je sestavljen iz aferentnih in eferentnih živčnih vlaken;
motorični ~ eferentni živec, katerega impulzi povzroči skrčenje mišice;
možganski ~i vsak od dvanajstih parov živcev, ki izvirajo predvsem iz možganskega debla, vidni in olfaktorni pa iz velikih možganov, s somatskim nitjem oživčujejo področje glave in vratu, z vegetativnim nitjem pa tudi notranje organe v prsni in trebušni votlini sin. nervi craniales;
muskulokutani ~ mešani živec brahialnega pleksusa, ki izvira iz lateralnega fascikla brahialnega pleksusa, motorično oživčuje flektorne mišice na nadlaktu, senzorično pa kožo na lateralni strani podlakta sin. nervus musculocutaneus;
nazociliarni ~ veja oftalmičnega živca, ki senzorično oživčuje roženico, beločnico, žilnico, šarenico, medialno veznico, sluznico sprednjega dela nosne votline, etmoidalnega in sfenoidalnega sinusa ter kožo na vrhu nosu sin. nervus nasociliaris;
nazopalatinalni ~i vse veje maksilarnega živca, ki oživčujejo sluznico zadajšnjega dela nosne votline, vstopajo v nosno votlino skozi sfenopalatinalni foramen in se razdelijo v medialne in lateralne veje sin. nervi nasopalatini;
nazopalatini ~i nazopalatinalni → živci;
obrazni ~ facialni → živec;
obturatorni ~ mešani živec lumbalnega pleksusa, ki motorično oživčuje adduktorne mišice stegna, senzorično pa kožo na medialni strani stegna sin. nervus obturatorius;
odvodni ~ eferentni → živec;
oftalmični ~ prva veja trigeminalnega živca, ki se deli v lakrimalno, frontalno in nazociliarno vejo ter oživčuje kožo zgornje veke in čela do temena, sluznico frontalnega, etmoidnega in sfenoidalnega sinusa ter sluznico sprednjega dela nosne votline in dele zrkla sin. nervus ophthalmicus;
okulomotorični ~ ki motorično oživčuje večino zunanjih zrkelnih mišic, razen lateralne preme zrkelne mišice in zgornje poševne zrkelne mišice, ter vsebuje tudi parasimpatično preganglijsko živčno nitje za ciliarno mišico in sfinkter pupile sin. nervus oculomotorius, okulomotorius;
okulomotorni ~ okulomotorični → živec;
okušalni ~ vsak od treh možganskih živcev (intermediarni, glosofaringealni in vagusni živec), ki vsebuje aferentna vlakna in oživčuje gustatorne kemoreceptorje sin. gustatorni živec;
olfaktorni ~i več senzoričnih živcev, od katerih vsakega tvori približno 20 živčnih vlaken bipolarnih živčnih celic, ki vodijo iz olfaktorne regije nosne sluznice skozi kribrozno lamino sitke v olfaktorni bulbus sin. nervi olfactorii, olfaktorius;
optični ~ vidni → živec;
osmi možganski ~ vestibulokohlearni → živec;
palatinalni ~ skupno ime za veliki in mali palatinalni živec sin. nervus palatinus;
parasimpatični ~i vegetativni živci, katerih preganglijsko nitje izvira iz možganskega debla ali sakralnih segmentov hrbtnega mozga, postganglijsko pa iz parasimpatičnih ganglijev;
pazdušni ~ aksilarni → živec;
pelvični splanhnični ~i vegetativni živci, ki vsebujejo preganglijske parasimpatične in visceralne aferentne nevrone, izvirajo iz drugega do četrtega sakralnega segmenta hrbtnega mozga, pridružijo se zgornjemu ali spodnjemu hipogastričnemu pleksusu ali pa samostojno potekajo do efektorjev, oživčujejo descendentni in sigmoidni kolon ter organe v medenici sin. nervi erigentes, nervi splahnici pelvici;
perinealni ~i ki izvirajo iz pudendalnega živca in preko svojih vej oživčujejo bulbospongiozno, ishiokavernozno in povrhnjo transverzalno perinealno mišico ter deloma zunanji sfinkter anusa in mišico m. levator ani ter kožo skrotuma oziroma velikih labijev sin. nervi perineales;
peti možganski ~ trigeminalni → živec;
pilomotorični ~i vsak od vegetativnih živcev, ki oživčujejo mišice naježevalke dlak in povzročajo kurjo polt;
pilomotorni ~i pilomotorični → živci;
podjezični ~ hipoglosni → živec;
podlahtnični ~ ulnarni → živec;
posteriorni avrikularni ~ motorični živec, veja facialnega živca, ki oživčuje mišice okrog uhlja in del okcipitofrontalne mišice sin. nervus auricularis posterior;
posteriorni interosalni ~ pretežno motorični živec, ki je nadaljevanje globoke veje radialnega živca in oživčuje glavnino ekstenzorjev na podlaktu, razen dolge radialne ekstenzorne mišice zapestja in brahioradialne mišice, senzorične veje pa oživčujejo distalne sklepe zgornjega uda sin. nervus interosseus posterior;
posteriorni podlaktni kožni ~ kožna veja radialnega živca, ki oživčuje kožo na dorzalni strani podlakta sin. nervus cutaneus antebrachii posterior;
povratni grlni ~ rekurentni laringealni → živec;
povrhnji fibularni ~ ena od terminalnih vej skupnega fibularnega živca, ki se razvejuje v lateralni strani goleni in oživčuje kožo na lateralni strani goleni in hrbtišča noge ter kratko in dolgo peronealno mišico sin. nervus fibularis superficialis, nervus peroneus superficialis;
povrhnji mečnični ~ povrhnji fibularni → živec;
povrhnji peronealni ~ povrhnji fibularni → živec;
prečni ~ vratu senzorični živec, ki izvira iz cervikalnega pleksusa in oživčuje kožo na stranski in sprednji strani vratu sin. nervus transversus colli;
preponski ~ frenični → živec;
presakralni ~ zgornji hipogastrični → pleksus;
prsni ~i torakalni → živci;
prstni ~i noge digitalni → živci noge;
prstni ~i roke digitalni → živci roke;
prvi možganski ~ skupina olfaktornih živcev;
pudendalni ~ mešani živec sakralnega pleksusa, ki motorično oživčuje mišice medeničnega dna, senzorično pa kožo analne regije, perineja, skrotuma oziroma labijev in klitoris ter penis sin. nervus pudendus;
radialni ~ mešani živec brahialnega pleksusa, ki izvira iz posteriornega fascikla brahialnega pleteža in motorično oživčuje ekstenzorne mišice na nadlaktu in podlaktu ter senzorično kožo na hrbtni strani nadlakta in podlakta, kožo na radialni polovici hrbtišča roke in na dorzalni strani 1. in 2. prsta ter na radialni polovici 3. prsta sin. nervus radialis, radialis;
ravnotežni ~ vestibularni → živec;
ravnotežno-slušni ~ vestibulokohlearni → živec;
rekurentni laringealni ~ veja vagusnega živca, ki na levi strani zavije pod aortnim lokom in ob sapniku poteka navzgor do grla, na desni strani pa zavije pod desno subklavijsko arterijo in ob sapniku poteka nazgor do grla (vsebuje somatsko in vegetativno nitje ter motorično in senzorično oživčuje zgornji del požiralnika, senzorično trahejo in oddaja spodnji laringealni živec) sin. nervus laryngeus recurrens;
safenski ~ kožna veja femoralnega živca, ki oživčuje kožo medialne strani goleni sin. nervus saphenus;
sakralni splanhnični ~i vegetativni živci, ki vsebujejo preganglijske simpatične in visceralne aferentne nevrone, izvirajo iz spodnjih treh lumbalnih in iz sakralnih segmentov hrbtnega mozga, potekajo (brez sinaps) skozi ganglije sakralnega dela simpatičnega trunkusa do simpatičnih ganglijev, ki so predvsem v spodnjem hipogastričnem pleksusu, in oživčujejo organe v medenici sin. nervi splanchnici sacrales;
sakralni ~i pet parov spinalnih živcev (z oznakami S1−S5), ki izvirajo iz sakralnih segmentov hrbtnega mozga in tvorijo s svojimi sprednjimi vejami sakralni pleksus sin. nervi sacrales;
sedmi možganski ~ facialni → živec;
senzorični ~ ki vodi živčne impulze iz receptorjev v osrednje živčevje;
simpatični ~i vegetativni živci, katerih preganglijsko nitje izvira iz torakolumbalnih segmentov hrbtnega mozga, postganglijsko pa iz ganglijev simpatičnega trunkusa ali prevertebralnih ganglijev;
skupna palmarna digitalna ~a ulnarnega živca ki izvirata iz povrhnje veje ulnarnega živca in se cepita v lastne digitalne palmarne živce ulnarnega živca sin. nervi digitales palmares communes nervi ulnaris;
skupni fibularni ~ veja ishiadičnega živca, ki zavije lateralno v podkolenski jami in se odcepita od nje terminalni veji, ki oživčujeta sprednjo in lateralno stran goleni sin. nervus fibularis communis, nervus peroneus communis;
skupni mečnični ~ skupni fibularni → živec;
skupni palmarni digitalni ~i medianega živca ki izvirajo iz medianega živca v dlani in se cepijo v lastne palmarne digitalne živce medianega živca sin. nervi digitales palmares communes nervi mediani;
skupni peronealni ~ star. skupni fibularni → živec;
skupni plantarni digitalni ~i ki izvirajo iz medialnega in lateralnega plantarnega živca, se cepijo v lastne plantarne digitalne živce in oživčujejo predvsem kožo nad metatarzalnimi kostmi sin. nervi digitales plantares communes;
slušni ~ kohlearni → živec;
somatski ~i ki oživčujejo skeletne mišice in kožo;
spinalni ~i vsak od 31 parov mešanih živcev, ki izvirajo iz hrbtnega mozga (C1−C8, T1−T12, L1−L5, S1−S5 in par trtičnih živcev) sin. nervi spinales;
splanhnični ~i preganglijski simpatični ali parasimpatični živci, ki so jim praviloma pridružena tudi visceralna aferentna vlakna sin. nervi splanchnici;
spodnječeljustnični ~ mandibularni → živec;
spodnji alveolarni ~ motorični in senzorični živec, ki izvira iz mandibularnega živca ter senzorično oživčuje spodnje zobe, dlesen spodnje čeljusti, kožo spodnje ustnice in brade, motorično pa milohioidno mišico in sprednjo glavo digastrične mišice sin. nervus alveolaris inferior;
spodnji glutealni ~ motorični živec sakralnega pleksusa, ki oživčuje veliko glutealno mišico sin. nervus glutaeus inferior;
spodnji grlni ~ spodnji laringealni → živec;
spodnji kardialni cervikalni ~ simpatični živec, ki vsebuje postganglijsko nitje iz cervikotorakalnega ganglija in visceralna aferentna, predvsem bolečinska vlakna iz srca, ter se pridruži kardialnemu pleksusu sin. nervus cardiacus cervicalis inferior;
spodnji laringealni ~ mešani živec, terminalna veja rekurentnega laringealnega živca, ki senzorično oživčuje sluznico grla pod glasilkama, motorično pa glavnino mišic grla, razen krikotiroidne mišice sin. nervus laryngeus inferior;
spodnji rektalni ~i mešani živci, ki izvirajo iz pudendalnega živca in oživčujejo zunanji analni sfinkter, kožo okrog anusa in spodnji del sluznice analnega kanala sin. nervi rectales inferiores;
spodnji zadnjični ~ spodnji glutealni → živec;
sprednji interosalni ~ anteriorni interosalni → živec;
sprednji medkostni ~ anteriorni interosalni → živec;
sredinski ~ mediani → živec;
srednji kardialni cervikalni ~ simpatični živec, ki vsebuje postganglijsko nitje iz srednjega cervikalnega ganglija in visceralna aferentna, predvsem bolečinska vlakna iz srca sin. nervus cardiacus cervicalis medius;
statoakustični ~ vestibulokohlearni → živec;
stegenski ~ femoralni → živec;
subklavijski ~ ki izvira iz zgornjega trunkusa brahialnega pleksusa ter oživčuje subklavijsko mišico in sternoklavikularni sklep sin. nervus subclavius;
subkostalni ~ sprednja veja 12. torakalnega živca, ki oživčuje kožo spodnjega dela trebušne stene in lateralnega dela glutealne regije ter deloma mišice anterolateralne trebušne stene sin. nervus subcostalis;
sublingvalni ~ veja lingvalnega živca, ki oživčuje sluznico nad sublingvalno žlezo slinavko, pridruži se ji tudi postganglijsko parasimpatično nitje za sublingvalno žlezo slinavko, ki izvira iz submandibularnega ganglija sin. nervus sublingualis;
subokcipitalni ~ zadajšnja veja prvega cervikalnega živca, ki oživčuje malo in veliko premo mišico glave, spodnjo in zgornjo poševno mišico glave ter deloma semispinalno mišice glave sin. nervus suboccipitalis;
subskapularni ~ ki izvira iz posteriornega fascikla brahialnega pleksusa in oživčuje subskapularno mišico in mišico m. teres major sin. nervus subscapularis;
supraklavikularni ~i senzorični živci, ki izvirajo iz cervikalnega pleksusa in oživčujejo kožo zgornjega in zadajšnjega dela rame in kožo pod ključnico na medialni strani sin. nervi supraclaviculares;
supraorbitalni ~ veja frontalnega živca, ki oživčuje predvsem čelo, zgornjo veko in sprednji del lasišča sin. nervus supraorbitalis;
supraskapularni ~ ki izvira iz zgornjega trunkusa brahialnega pleksusa in oživčuje supraspinatno in infraspinatno mišico ter akromioklavikularni in ramenski sklep sin. nervus suprascapularis;
suralni ~ kožni živec, ki deloma izvira iz skupnega fibularnega živca, se razveji v lateralno dorzalno kožno vejo in lateralne petne veje in oživčuje kožo na hrbtišču noge ter kožo in sklepe na lateralni strani pete in stopala sin. nervus suralis;
šesti možganski ~ abducentni → živec;
tibialni ~ mešani živec, ena od terminalnih vej ishiadičnega živca, ki poteka po zadajšnji strani goleni, motorično oživčuje flektorne mišice noge in prstov, senzorično pa s svojimi vejami kožo na lateralni strani goleni in noge ter na podplatu sin. nervus tibialis;
timpanični ~ veja devetega možganskega živca, ki se odcepi od glavnega stebla živca v višini spodnjega ganglija devetega možganskega živca, zavije navzgor v bobnično votlino in skupaj s karotikotimpaničnimi živci tvori timpanični pleksus (vsebuje senzorično nitje za srednje uho in ušesno trobljo in parasimpatično preganglijsko nitje, ki oblikuje mali petrozni živec) sin. nervus tympanicus;
torakalni ~i 12 parov spinalnih živcev (z oznakami T1−T12), ki izvirajo iz torakalnih segmentov hrbtnega mozga in oživčujejo predvsem steno trupa sin. nervi thoracici;
torakodorzalni ~ ki izvira iz posteriornega fascikla brahialnega pleksusa in oživčuje mišico m. latissimus dorsi sin. nervus thoracodorsalis;
tretji možganski ~ okulomotorični → živec;
tretji okcipitalni ~ medialna veja zadajšnje veje tretjega cervikalnega živca, ki oživčuje zgornji medialni predel kože zatilja sin. nervus occipitalis tertius;
trigeminalni ~ ki s svojimi vejami (oftalmičnim, maksilarnim in mandibularnim živcem) senzorično oživčuje predvsem kožo obraza, veznico in zrklo, sluznico nosne in ustne votline ter paranazalnih sinusov, motorično pa žvečne mišice sin. nervus trigeminus, trigeminus -a (2);
trivejni ~ trigeminalni → živec;
trohlearni ~ ki motorično oživčuje zgornjo poševno zrkelno mišico sin. nervus trochlearis, trohlearis;
trovejni ~ trigeminalni → živec;
trtični ~ kokcigealni → živec;
ulnarni ~ mešani živec brahialnega pleksusa, ki motorično oživčuje ulnarni del globoke flektorne mišice prstov, ulnarno flektorno mišico zapestja, mišice hipotenarja, interosalne mišice ter 4. in 5. lumbrikalno mišico roke, senzorično pa kožo na ulnarni strani roke, komolčni sklep in sklepe roke sin. nervus ulnaris;
vagalni ~ vagusni → živec;
vagusni rekurentni ~ rekurentni laringealni → živec;
vagusni ~ ki vsebuje somatske in vegetativne nevrone, senzorično nitje oživčuje kožo zunanjega sluhovoda, gustatorne kemoreceptorje v korenu jezika, sluznico žrela in grla, motorično nitje mišice žrela, grla in požiralnika, parasimpatična ter visceralna aferentna vlakna pa notranje organe v prsni in trebušni votlini sin. klatež (2), nervus vagus, vagus -a;
vazomotorični ~ ki oživčuje mišice žilne stene (uravnava porazdelitev krvi in krvni tlak);
vegetativni ~ ki oživčuje notranje organe in žleze ter vsebuje visceralne eferentne in/ali visceralne aferentne nevrone;
veliki avrikularni ~ senzorični živec cervikalnega pleksusa, ki oživčuje kožo nad obušesno žlezo slinavko in mastoidnim odrastkom ter uhelj sin. nervus auricularis magnus;
veliki okcipitalni ~ mešani živec cervikalnega pleksusa, ki oživčuje mišice zatilja in kožo lasišča od zatilja do temena sin. nervus occipitalis major;
veliki palatinalni ~ veja maksilarnega živca, ki poteka iz pterigopalatinalne fose v ustno votlino, kjer oživčuje sluznico trdega neba sin. nervus palatinus major;
veliki petrozni ~ veja intermediarnega živca, ki izstopa iz piramide senčnice na sprednji strani in vstopa v pterigoidni kanal, vsebuje preganglijske parasimpatične nevrone za pterigopalatinalni ganglij oziroma solzno žlezo in male žleze v sluznici nosne votline, neba ter nazofarinksa sin. nervus petrosus major;
veliki splanhnični ~ ki ga tvorijo predvsem simpatična preganglijska vlakna, pa tudi visceralna aferentna vlakna in oživčuje descendentno aorto ter nadledvični žlezi ter se končuje v celiakalnih ganglijih in aortikorenalnem gangliju sin. nervus splanchnicus major;
vestibularni ~ del vestibulokohlearnega živca, ki vodi iz ravnotežnega organa sin. nervus vestibularis;
vestibulokohlearni ~ senzorični možganski živec, ki vodi iz ravnotežnega in spiralnega organa sin. nervus octavus, nervus statoacusticus, nervus vestibulocochlearis, vestibulokohlearis;
vidni ~ ki vodi senzorična vlakna iz mrežnice in ga tvorijo aksoni ganglijskih celic mrežnice, ki zapuščajo orbito skozi optikusov kanal ter se v optični kiazmi deloma križajo (vlakna iz nazalnih polovic mrežnice prestopijo na nasprotno stran), od križanja dalje se imenujejo njegova vlakna optični traktus sin. nervus opticus, optikus;
visceralni ~ splanhnični → živec;
vohalni ~ olfaktorni → živci;
vratni ~i cervikalni → živci;
zadajšnji interosalni ~ posteriorni interosalni → živec;
zadajšnji medkostni ~ posteriorni interosalni → živec;
zadajšnji nadlaktni kožni ~ senzorični živec, ki izvira iz radialnega živca v aksili in oživčuje kožo na zadajšnji strani nadlakta sin. nervus cutaneus brachii posterior;
zadajšnji stegenski kožni ~ kožni živec, direktna veja sakralnega pleksusa, ki oživčuje kožo na zadajšnji strani stegna sin. nervus cutaneus femoris posterior;
zgornječeljustnični ~ maksilarni → živec;
zgornji alveolarni ~i senzorični živci, ki izvirajo iz infraorbitalnega živca in oživčujejo zgornje zobe, dlesen zgornje čeljusti, sluznico maksilarnega sinusa in dna nosne votline sin. nervi alveolares superiores;
zgornji glutealni ~ pretežno motorični živec sakralnega pleksusa, ki oživčuje srednjo in malo glutealno mišico, mišico m. tensor fasciae latae ter senzorično kolčni sklep sin. nervus glutaeus superior;
zgornji grlni ~ zgornji laringealni → živec;
zgornji kardialni cervikalni ~ simpatični živec, ki vsebuje postganglijsko nitje iz zgornjega cervikalnega ganglija in oživčuje srce sin. nervus cardiacus cervicalis superior;
zgornji laringealni ~ mešani živec, veja vagusnega živca, ki senzorično oživčuje sluznico grla do glasilk, motorično pa krikotiroidno mišico sin. nervus laryngeus superior;
zgornji zadnjični ~ zgornji glutealni → živec;
zigomatični ~ senzorični živec, veja maksilarnega živca, ki oživčuje kožo senc ter okolice sin. nervus zygomaticus;
~ mišice m. quadratus femoris veja femoralnega živca za štiriglavo stegensko mišico sin. nervus musculi quadrati femoris;
~ mišice m. stapedius veja facialnega živca za mišico m. stapedius sin. nervus stapedius;
~ mišice m. tensor tympani veja medialnega pterigoidnega živca, ki oživčuje mišico m. tensor tympani sin. nervus musculi tensoris tympani;
~ mišice m. tensor veli palatini veja medialnega pterigoidnega živca, ki oživčuje mišico m. tensor veli palatini sin. nervus musculi tensoris veli palatini;
~ notranje obturatorne mišice ki izvira neposredno iz sakralnega pleksusa in oživčuje notranjo obturatorno mišico sin. nervus musculi obturatorii interni;
~ piriformne mišice ki izvira neposredno iz sakralnega pleksusa in oživčuje piriformno mišico sin. nervus musculi piriformis;
~ pteriogoidnega kanala ki nastane z združitvijo velikega in globokega petroznega živca in poteka v pterigoidnem kanalu ter vsebuje parasimpatične preganglijske nevrone in postganglijske simpatične nevrone sin. nervus canalis pterygoidei;
~ stilofaringealne mišice veja devetega možganskega živca, ki oživčuje stilofaringealno mišico sin. nervus musculi stylopharyngei Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek