žléza -e ž, nav. mn.  za sekrecijo specializirani organi, ki se lahko razvrstijo glede na položaj proti krovnemu epiteliju, glede na obliko, glede na število skladov, glede na udeležbo citoplazme v sekreciji, glede na smer izločanja sekreta  sin. glandula -e, glandula -ae;  prim. gl., gll.

Proste zveze:
hiperfunkcija ~e, hipofunkcija ~e;  

Stalne zveze:
adenom nadledvične ~e, hemoragično meningokokno vnetje nadledvične ~e, hormoni skorje nadledvične ~e, hormoni sredice nadledvične ~e, insuficienca nadledvičnih žlez, vena solzne ~e;  

Razložene stalne zveze:
akcesorna mlečna ~ žlezno tkivo v pazdušni jami, ki ga je treba upoštevati pri profilaktični mastektomiji;
albuminomukozna ~ v kateri prevladujejo mukozni tubuli nad albuminoznimi acinusi prim. mešana žleza, mukoalbuminozna žleza;
albuminozna ~ ki je iz albuminoznih acinusov;
alveolarna ~ mešičkasta → žleza;
analne ~e žleze v steni analnega kanala, katerih izvodila se končujejo v analnih kriptah;
apokrina ~ ki med sekrecijo odda del apikalne citoplazme skupaj s sekretom;
areolarne ~e lojnice na pigmentiranem področju kože okrog prsne bradavice sin. glandulae areolares;
Bartholinova ~ velika vestibularna → žleza;
Brunnerjeva ~ duodenalna → žleza;
bukalne ~e cevasto-mešičkaste mešane žleze v sluznici lic sin. glandulae buccales;
bulbouretralna ~ parna cevasto-mešičkasta žleza, ki izliva mukoidni sekret v sečnico sin. glandula bulbourethralis;
cerumenska ~ razvejena cevasto-mešičkasta apokrina žleza v koži sluhovoda, katere sekret je bistvena sestavina cerumna sin. glandula ceruminosa, mastilka;
cevasta ~ žleza, katere celice so urejene v obliko cevi sin. tubularna žleza;
cevasto-mešičkasta ~ katere celice so urejene v obliko mešičkov in cevi;
ciliarna ~ modificirana apokrina žleza v robu vek sin. glandula ciliaris;
cirkumanalne ~e apokrine žleze v koži okrog anusa sin. glandulae circumanales;
Cowperjeva ~ bulbouretralna → žleza;
črevesne ~e intestinalne → kripte;
duodenalna ~ razvejena tubularna žleza v podsluznici dvanajstnika, katere mukoidni sekret nevtralizira kislo vsebino, ki priteče iz želodca v dvanajstnik sin. glandula duodenalis;
dvanajstnikova ~ duodenalna → žleza;
ekrina ~ merokrina → žleza;
eksoepitelijska ~ žleza, katere sekretorne celice so v vezivu pod krovnim epitelijem;
eksokrina ~ ki izloča svoj sekret skozi izvodila na zunanje ali notranje površje organizma sin. eksokrinka;  prim. endokrina žleza;
endoepitelijska ~ ki vsa leži v krovnem epiteliju;
endokrina ~ ki izloča hormone neposredno v kri sin. endokrinka, notranjica;  prim. eksokrina žleza;
enostavna ~ pri kateri izvodilo ni razvejeno;
holokrina ~ pri kateri se med sekrecijo celice izčrpajo in pretvorijo v sekret;
intersticijska ~ vse intersticijske celice v modu;
jezične ~e lingvalne → žleze;
kardialne ~e požiralnika razvejene in zavite cevaste mukozne žleze v kavdalnem delu požiralnika blizu kardije sin. glandulae cardiacae oesophagi;
kardialne ~e želodca razvejene in zavite cevaste mukozne žleze v kardialnem delu želodca sin. glandulae cardiacae ventriculi;
klobčičasta ~ katere sekrecijski del je zvit kot klobčič (npr. znojnica, dišavnica);
kožne ~e lojnice, znojnice, dišavnice in mlečne žleze sin. glandulae cutis;
lične ~e bukalne → žleze;
Lieberkühnove ~e intestinalne → kripte;
lingvalne ~e majhne mešane mukozne in albuminozne žleze v sluznici dorzalnega površja jezika sin. glandulae linguales;
Littréjeve ~e uretralne žleze pri moškem;
lojna ~ → lojnica;
male preddvorne ~e male vestibularne → žleze;
male vestibularne ~e številne majhne mukozne žleze, ki se izlivajo v vestibulum vagine med vaginalnim ostijem in sečnico sin. glandulae vestibulares minores;
male ~e slinavke majhne mukozne ali mešane žleze slinavke v sluznici ustne votline sin. glandulae salivariae minores;
maternične ~e enostavne cevaste žleze v endometriju, ki se razvejujejo ob miometriju, njihov enoskladni visokoprizmatski epitelij ima ponekod cilije sin. glandulae uterinae;
Meibomove ~e tarzalne → žleze;
merokrina ~ pri kateri se med sekrecijo citoplazma ne porablja vidno;
mešana ~ žleza slinavka, v kateri so albuminozni acinusi in mukozni tubuli prim. albuminomukozna žleza, mukoalbuminozna žleza;
mešičkasta ~ žleza, katere celice so urejene v obliko mešička sin. alveolarna žleza;
mlečna ~ parna, sestavljena cevasto-mešičkasta žleza v dojki, pri moškem rudimentarna, pri ženski pa se razvija po puberteti in med laktacijo secernira mleko sin. glandula mammaria;
Mollova ~ ciliarna → žleza;
monoptiha ~ ki ima secernirajoči epitelij v enem skladu;
moške spolne ~e v širšem pomenu intersticijske celice moda, prostata, semenjaka, bulbouretralne in uretralne žleze, v ožjem pomenu pa le intersticijske celice moda, ki tvorijo moški spolni hormon;
mukoalbuminozna ~ v kateri prevladujejo albuminozni acinusi nad mukoznimi tubuli prim. albuminomukozna žleza, mešana žleza;
mukozna ~ ki je iz mukoznih tubulov;
nadledvična ~ parna endokrina žleza, ležeča na kranialnem polu ledvic, sestavljena iz skorje (glomerulozna, fascikulatna, retikularna cona), kjer se secernirajo kortikosteroidi, in sredice, kjer se secernirajo kateholamini sin. glandula suprarenalis, nadledvičnica, nadobistnica, suprarenalka;
nosne ~e žleze v respiratornem delu sluznice nosne votline, katerih sekret vlaži sluznico sin. glandulae nasales;
obščitnična ~ → obščitnica;
obušesna ~ obušesna → žleza slinavka;
obušesna ~ slinavka največja, parna, sestavljena cevasto-mešičkasta albuminozna velika žleza slinavka, ležeča pred uhljem in pod njim sin. glandula parotidea, obušesna slinavka, parotis;
olfaktorne ~e razvejene cevasto-mešičkaste mešane žleze v sluznici vohalnega področja, katerih sekret vlaži površje sluznice in se v njem raztapljajo vonjave snovi sin. glandulae olfactoriae;
paratiroidna ~ → obščitnica;
parotidna ~ obušesna → žleza slinavka;
pilorične ~e razvejene zavite cevaste žleze v sluznici pilorusa in piloričnega antruma, ki vsebujejo veliko enterokromafinih celic (npr. celic G, ki izločajo gastrin) sin. glandulae pyloricae;
pinealna ~ endokrina žleza nad zgornjima kolikulusoma in pod spleniumom kaloznega korpusa, ki secernira melatonin, je občutljiva za svetlobo in modificira delovanje nekaterih drugih endokrinih žlez v dnevnem in sezonskem časovnem ritmu sin. corpus pineale, češarika, češerika, epifiza (2), epiphysis (2), epiphysis cerebri, glandula pinealis;
podčeljustna ~ slinavka parna, mešana cevasto-mešičkasta mukoalbuminozna velika žleza slinavka, ležeča pod mandibulo sin. glandula submandibularis, podčeljustna slinavka;
podjezična ~ slinavka parna, mešana cevasto-mešičkasta albuminomukozna velika žleza slinavka, ležeča pod sluznico ustnega dna pod jezikom sin. glandula sublingualis, podjezična slinavka, sublingvalna slinavka;
poliptiha ~ ki ima secernirajoči epitelij v več skladih;
pomožna obušesna ~ slinavka bolj ali manj ločen, pogosto se pojavljajoči del obušesne žleze slinavke sin. glandula parotidea accessoria;
pomožne moške spolne ~e skupina žlez, ki jo sestavljajo semenjaka, prostata, bulbouretralni žlezi, uretralne žleze;
požiralnikove lastne ~e majhne sestavljene cevasto-mešičkaste žleze v podsluznici kranialne polovice požiralnika sin. glandulae oesophageae propriae;
prepucialne ~e majhne lojnice na glansu in v prepuciju penisa sin. glandulae preputiales;
razvejena ~ žleza, katere sekretorni deli so razcepljeni;
salivarne ~e → žleze slinavke;
sečnične ~e uretralne → žleze;
sestavljena ~ pri kateri so izvodila razvejena;
Skenove ~e male vestibularne → žleze;
solzna ~ parna, sestavljena cevasto-mešičkasta albuminozna žleza, ležeča na zgornjem delu orbite, ki secernira solze sin. glandula lacrimalis, solznica (1);
spolne ~e moda pri moškem, jajčnika pri ženski;
sublingvalna ~ slinavka podjezična → žleza slinavka;
submandibularna ~ slinavka podčeljustna → žleza slinavka;
submukozne ~e razvejne žleze v podsluznici;
suprarenalna ~ nadledvična → žleza;
tarzalne ~e razvejene lojnice, ki ležijo med tarzusom (2) in veznico očesne veke in izločajo sekret na robu vek za trepalnicami sin. glandulae tarsales;
tiroidna ~ → ščitnica;
tubularna ~ cevasta → žleza;
tubuloalveolarna ~ cevasto-mešičkasta → žleza;
tubuloalveolna ~ cevasto-mešičkasta → žleza;
Tysonove ~e prepucialne → žleze;
uretralne ~e mukozne žleze v moški in ženski sečnici, katerih sekret varuje epitelij pred urinom sin. glandulae urethrales;
uterine cervikalne ~e kripte v cervikalnem kanalu, ki izločajo cervikalno sluz prim. cervikalna sluz, cervikalne kripte;
velika preddvorna ~ velika vestibularna → žleza;
velika vestibularna ~ parna, sestavljena cevasto-mešičkasta žleza v lateralni steni vestibuluma vagine, ki secernira mukoidno tekočino sin. glandula Bartholini, glandula vestibularis major;
velike prebavne ~e velike žleze slinavke, jetra in trebušna slinavka;
velike ~e slinavke parni obušesni, podčeljustni in podjezični žlezi slinavki sin. glandulae salivariae majores;
vohalne ~e olfaktorne → žleze;
Zeisove ~e modificirane lojnice ob trepalnicah;
znojna ~ → znojnica;
želodčne lastne ~e ravne cevaste žleze, na dnu malo razvejene, v sluznici želodčnega fundusa in telesa želodca, kjer se izlivajo v gastrične foveole, secernirajo pepsinogen, vodikove in kloridne ione, sluz in intrinzični faktor sin. glandulae gastricae propriae;
~ mastilka cerumenska → žleza;
~ solznica solzna → žleza;
~ strupnica žleza nekaterih živali, ki izloča živalski strup;
~ vonjalka → dišavnica;
~ z notranjim izločanjem endokrina → žleza;
~e slinavke ob ušesih, pod mandibulo in pod jezikom ležeče, za sekrecijo sline specializirane žleze, ki izlivajo svoj sekret v ustno votlino, vsebujejo lahko albuminozne, mukozne ali mešane sekretorne dele, delijo se na velike (obušesni, podčeljustni in podjezični žlezi slinavki) in male (v sluznici ustne votline) sin. slinavka (1) Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek