kinolón -a m nav. mn.  sintetični heterociklični antibiotiki širokega spektra (večinoma fluorokinoloni), ki z zaviranjem bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze preprečujejo podvojevanje DNA 

Stalne zveze:
odpornost proti ~om;  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta