4-hidróksikumarín -a  hidroksiderivat kumarina brez antikoagulantnega učinka, izhodiščna spojina za sintezo antagonistov vitamina K, ki se uporabljajo kot oralni antikoagulansi in rodenticidi  prim. acenkumarol, brodifakum, dikumarol, etilbiskumacetat, fenprokumon, varfarin

Proste zveze:
derivati ~a;  

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta