daktinomicín -a  antibiotični citostatik, interkalator, ki zavira transkripcijo 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta