bendamustín -a  učinkovina iz skupine alkilirajočih citostatikov 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta