Ancylostomatidae [ankilostomatíde]  družina glist z rodovi Ancylostoma, Necator, Uncinaria idr. 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta