mleti glagol, nedovršni 

     
zapisoblikaosebaspolstevilopogostost
mletinedoločnik    447
mletnamenilnik    3
mleldeležnik  moški ednina 543
mleladeležnik  moški dvojina 25
mlelideležnik  moški množina 777
mleladeležnik  ženski ednina 210
mlelideležnik  ženski dvojina 4
mleledeležnik  ženski množina 44
mlelodeležnik  srednji ednina 113
mlelideležnik  srednji dvojina 0
mleladeležnik  srednji množina 3
  
meljemsedanjik prva  ednina 40
melješsedanjik druga  ednina 32
meljesedanjik tretja  ednina 1830
meljevasedanjik prva  dvojina 8
meljetasedanjik druga  dvojina 0
meljetasedanjik tretja  dvojina 32
meljemosedanjik prva  množina 157
meljetesedanjik druga  množina 33
meljejosedanjik tretja  množina 1365
  
meljivavelelnik prva  dvojina 0
meljimovelelnik prva  množina 0
meljivelelnik druga  ednina 32
meljitavelelnik druga  dvojina 1
meljitevelelnik druga  množina 16

mlet (pridevnik)
mletje (samostalnik)

Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek