aroganten pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
arogantennedoločeno moški ednina imenovalnik nedoločno1037
arogantninedoločeno moški ednina imenovalnik določno159
arogantneganedoločeno moški ednina rodilnik 213
arogantnemunedoločeno moški ednina dajalnik 27
arogantennedoločeno moški ednina tožilnik nedoločno89
arogantninedoločeno moški ednina tožilnik določno10
arogantneganedoločeno moški ednina tožilnik 112
arogantnemnedoločeno moški ednina mestnik 39
arogantnimnedoločeno moški ednina orodnik 97
 
arogantnanedoločeno moški dvojina imenovalnik 2
arogantnihnedoločeno moški dvojina rodilnik 0
arogantnimanedoločeno moški dvojina dajalnik 0
arogantnanedoločeno moški dvojina tožilnik 0
arogantnihnedoločeno moški dvojina mestnik 0
arogantnimanedoločeno moški dvojina orodnik 2
 
arogantninedoločeno moški množina imenovalnik 666
arogantnihnedoločeno moški množina rodilnik 129
arogantnimnedoločeno moški množina dajalnik 16
arogantnenedoločeno moški množina tožilnik 64
arogantnihnedoločeno moški množina mestnik 10
arogantniminedoločeno moški množina orodnik 23
 
arogantnanedoločeno ženski ednina imenovalnik 446
arogantnenedoločeno ženski ednina rodilnik 101
arogantninedoločeno ženski ednina dajalnik 15
arogantnonedoločeno ženski ednina tožilnik 96
arogantninedoločeno ženski ednina mestnik 37
arogantnonedoločeno ženski ednina orodnik 29
 
arogantninedoločeno ženski dvojina imenovalnik 2
arogantnihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 0
arogantnimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 0
arogantninedoločeno ženski dvojina tožilnik 2
arogantnihnedoločeno ženski dvojina mestnik 0
arogantnimanedoločeno ženski dvojina orodnik 0
 
arogantnenedoločeno ženski množina imenovalnik 99
arogantnihnedoločeno ženski množina rodilnik 42
arogantnimnedoločeno ženski množina dajalnik 8
arogantnenedoločeno ženski množina tožilnik 32
arogantnihnedoločeno ženski množina mestnik 2
arogantniminedoločeno ženski množina orodnik 14
 
arogantnonedoločeno srednji ednina imenovalnik 90
arogantneganedoločeno srednji ednina rodilnik 130
arogantnemunedoločeno srednji ednina dajalnik 12
arogantnonedoločeno srednji ednina tožilnik 63
arogantnemnedoločeno srednji ednina mestnik 45
arogantnimnedoločeno srednji ednina orodnik 53
 
arogantninedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
arogantnihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
arogantnimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
arogantninedoločeno srednji dvojina tožilnik 0
arogantnihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
arogantnimanedoločeno srednji dvojina orodnik 0
 
arogantnanedoločeno srednji množina imenovalnik 3
arogantnihnedoločeno srednji množina rodilnik 6
arogantnimnedoločeno srednji množina dajalnik 1
arogantnanedoločeno srednji množina tožilnik 3
arogantnihnedoločeno srednji množina mestnik 0
arogantniminedoločeno srednji množina orodnik 4
 
arogantnejšiprimernik moški ednina imenovalnik določno0
arogantnejšegaprimernik moški ednina rodilnik 0
arogantnejšemuprimernik moški ednina dajalnik 0
arogantnejšiprimernik moški ednina tožilnik določno0
arogantnejšegaprimernik moški ednina tožilnik 0
arogantnejšemprimernik moški ednina mestnik 0
arogantnejšimprimernik moški ednina orodnik 0
 
arogantnejšaprimernik moški dvojina imenovalnik 0
arogantnejšihprimernik moški dvojina rodilnik 0
arogantnejšimaprimernik moški dvojina dajalnik 0
arogantnejšaprimernik moški dvojina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik moški dvojina mestnik 0
arogantnejšimaprimernik moški dvojina orodnik 0
 
arogantnejšiprimernik moški množina imenovalnik 4
arogantnejšihprimernik moški množina rodilnik 0
arogantnejšimprimernik moški množina dajalnik 1
arogantnejšeprimernik moški množina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik moški množina mestnik 0
arogantnejšimiprimernik moški množina orodnik 1
 
arogantnejšaprimernik ženski ednina imenovalnik 1
arogantnejšeprimernik ženski ednina rodilnik 0
arogantnejšiprimernik ženski ednina dajalnik 0
arogantnejšoprimernik ženski ednina tožilnik 0
arogantnejšiprimernik ženski ednina mestnik 0
arogantnejšoprimernik ženski ednina orodnik 0
 
arogantnejšiprimernik ženski dvojina imenovalnik 0
arogantnejšihprimernik ženski dvojina rodilnik 0
arogantnejšimaprimernik ženski dvojina dajalnik 0
arogantnejšiprimernik ženski dvojina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik ženski dvojina mestnik 0
arogantnejšimaprimernik ženski dvojina orodnik 0
 
arogantnejšeprimernik ženski množina imenovalnik 0
arogantnejšihprimernik ženski množina rodilnik 0
arogantnejšimprimernik ženski množina dajalnik 0
arogantnejšeprimernik ženski množina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik ženski množina mestnik 0
arogantnejšimiprimernik ženski množina orodnik 0
 
arogantnejšeprimernik srednji ednina imenovalnik 0
arogantnejšegaprimernik srednji ednina rodilnik 0
arogantnejšemuprimernik srednji ednina dajalnik 0
arogantnejšeprimernik srednji ednina tožilnik 0
arogantnejšemprimernik srednji ednina mestnik 0
arogantnejšimprimernik srednji ednina orodnik 0
 
arogantnejšiprimernik srednji dvojina imenovalnik 0
arogantnejšihprimernik srednji dvojina rodilnik 0
arogantnejšimaprimernik srednji dvojina dajalnik 0
arogantnejšiprimernik srednji dvojina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik srednji dvojina mestnik 0
arogantnejšimaprimernik srednji dvojina orodnik 0
 
arogantnejšaprimernik srednji množina imenovalnik 0
arogantnejšihprimernik srednji množina rodilnik 0
arogantnejšimprimernik srednji množina dajalnik 0
arogantnejšaprimernik srednji množina tožilnik 0
arogantnejšihprimernik srednji množina mestnik 0
arogantnejšimiprimernik srednji množina orodnik 0
 
najarogantnejšipresežnik moški ednina imenovalnik določno0
najarogantnejšegapresežnik moški ednina rodilnik 0
najarogantnejšemupresežnik moški ednina dajalnik 0
najarogantnejšipresežnik moški ednina tožilnik določno0
najarogantnejšegapresežnik moški ednina tožilnik 0
najarogantnejšempresežnik moški ednina mestnik 0
najarogantnejšimpresežnik moški ednina orodnik 0
 
najarogantnejšapresežnik moški dvojina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik moški dvojina rodilnik 0
najarogantnejšimapresežnik moški dvojina dajalnik 0
najarogantnejšapresežnik moški dvojina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik moški dvojina mestnik 0
najarogantnejšimapresežnik moški dvojina orodnik 0
 
najarogantnejšipresežnik moški množina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik moški množina rodilnik 0
najarogantnejšimpresežnik moški množina dajalnik 0
najarogantnejšepresežnik moški množina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik moški množina mestnik 0
najarogantnejšimipresežnik moški množina orodnik 0
 
najarogantnejšapresežnik ženski ednina imenovalnik 0
najarogantnejšepresežnik ženski ednina rodilnik 0
najarogantnejšipresežnik ženski ednina dajalnik 0
najarogantnejšopresežnik ženski ednina tožilnik 3
najarogantnejšipresežnik ženski ednina mestnik 0
najarogantnejšopresežnik ženski ednina orodnik 0
 
najarogantnejšipresežnik ženski dvojina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik ženski dvojina rodilnik 0
najarogantnejšimapresežnik ženski dvojina dajalnik 0
najarogantnejšipresežnik ženski dvojina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik ženski dvojina mestnik 0
najarogantnejšimapresežnik ženski dvojina orodnik 0
 
najarogantnejšepresežnik ženski množina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik ženski množina rodilnik 0
najarogantnejšimpresežnik ženski množina dajalnik 0
najarogantnejšepresežnik ženski množina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik ženski množina mestnik 0
najarogantnejšimipresežnik ženski množina orodnik 0
 
najarogantnejšepresežnik srednji ednina imenovalnik 0
najarogantnejšegapresežnik srednji ednina rodilnik 0
najarogantnejšemupresežnik srednji ednina dajalnik 0
najarogantnejšepresežnik srednji ednina tožilnik 0
najarogantnejšempresežnik srednji ednina mestnik 0
najarogantnejšimpresežnik srednji ednina orodnik 0
 
najarogantnejšipresežnik srednji dvojina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik srednji dvojina rodilnik 0
najarogantnejšimapresežnik srednji dvojina dajalnik 0
najarogantnejšipresežnik srednji dvojina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik srednji dvojina mestnik 0
najarogantnejšimapresežnik srednji dvojina orodnik 0
 
najarogantnejšapresežnik srednji množina imenovalnik 0
najarogantnejšihpresežnik srednji množina rodilnik 0
najarogantnejšimpresežnik srednji množina dajalnik 0
najarogantnejšapresežnik srednji množina tožilnik 0
najarogantnejšihpresežnik srednji množina mestnik 0
najarogantnejšimipresežnik srednji množina orodnik 0

arogantno (prislov)
arogantnost (samostalnik)

Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek