dobrodušen pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
dobrodušennedoločeno moški ednina imenovalnik nedoločno459
dobrodušninedoločeno moški ednina imenovalnik določno372
dobrodušneganedoločeno moški ednina rodilnik 242
dobrodušnemunedoločeno moški ednina dajalnik 32
dobrodušennedoločeno moški ednina tožilnik nedoločno32
dobrodušninedoločeno moški ednina tožilnik določno16
dobrodušneganedoločeno moški ednina tožilnik 75
dobrodušnemnedoločeno moški ednina mestnik 45
dobrodušnimnedoločeno moški ednina orodnik 85
 
dobrodušnanedoločeno moški dvojina imenovalnik 2
dobrodušnihnedoločeno moški dvojina rodilnik 0
dobrodušnimanedoločeno moški dvojina dajalnik 0
dobrodušnanedoločeno moški dvojina tožilnik 1
dobrodušnihnedoločeno moški dvojina mestnik 0
dobrodušnimanedoločeno moški dvojina orodnik 0
 
dobrodušninedoločeno moški množina imenovalnik 247
dobrodušnihnedoločeno moški množina rodilnik 60
dobrodušnimnedoločeno moški množina dajalnik 4
dobrodušnenedoločeno moški množina tožilnik 27
dobrodušnihnedoločeno moški množina mestnik 14
dobrodušniminedoločeno moški množina orodnik 10
 
dobrodušnanedoločeno ženski ednina imenovalnik 232
dobrodušnenedoločeno ženski ednina rodilnik 67
dobrodušninedoločeno ženski ednina dajalnik 1
dobrodušnonedoločeno ženski ednina tožilnik 47
dobrodušninedoločeno ženski ednina mestnik 17
dobrodušnonedoločeno ženski ednina orodnik 25
 
dobrodušninedoločeno ženski dvojina imenovalnik 0
dobrodušnihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 0
dobrodušnimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 0
dobrodušninedoločeno ženski dvojina tožilnik 0
dobrodušnihnedoločeno ženski dvojina mestnik 0
dobrodušnimanedoločeno ženski dvojina orodnik 0
 
dobrodušnenedoločeno ženski množina imenovalnik 79
dobrodušnihnedoločeno ženski množina rodilnik 18
dobrodušnimnedoločeno ženski množina dajalnik 1
dobrodušnenedoločeno ženski množina tožilnik 9
dobrodušnihnedoločeno ženski množina mestnik 1
dobrodušniminedoločeno ženski množina orodnik 12
 
dobrodušnonedoločeno srednji ednina imenovalnik 16
dobrodušneganedoločeno srednji ednina rodilnik 58
dobrodušnemunedoločeno srednji ednina dajalnik 4
dobrodušnonedoločeno srednji ednina tožilnik 13
dobrodušnemnedoločeno srednji ednina mestnik 12
dobrodušnimnedoločeno srednji ednina orodnik 16
 
dobrodušninedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
dobrodušnihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
dobrodušnimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
dobrodušninedoločeno srednji dvojina tožilnik 0
dobrodušnihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
dobrodušnimanedoločeno srednji dvojina orodnik 0
 
dobrodušnanedoločeno srednji množina imenovalnik 2
dobrodušnihnedoločeno srednji množina rodilnik 3
dobrodušnimnedoločeno srednji množina dajalnik 0
dobrodušnanedoločeno srednji množina tožilnik 1
dobrodušnihnedoločeno srednji množina mestnik 1
dobrodušniminedoločeno srednji množina orodnik 0

dobrodušno (prislov)
dobrodušnost (samostalnik)Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek