eleganten pridevnik, splošni

       
zapisstopnjaspolštevilosklondoločnostpogostost
 
elegantennedoločeno moški ednina imenovalnik nedoločno2908
elegantninedoločeno moški ednina imenovalnik določno632
elegantneganedoločeno moški ednina rodilnik 532
elegantnemunedoločeno moški ednina dajalnik 104
elegantennedoločeno moški ednina tožilnik nedoločno1151
elegantninedoločeno moški ednina tožilnik določno161
elegantneganedoločeno moški ednina tožilnik 78
elegantnemnedoločeno moški ednina mestnik 433
elegantnimnedoločeno moški ednina orodnik 520
 
elegantnanedoločeno moški dvojina imenovalnik 6
elegantnihnedoločeno moški dvojina rodilnik 1
elegantnimanedoločeno moški dvojina dajalnik 0
elegantnanedoločeno moški dvojina tožilnik 6
elegantnihnedoločeno moški dvojina mestnik 1
elegantnimanedoločeno moški dvojina orodnik 5
 
elegantninedoločeno moški množina imenovalnik 1300
elegantnihnedoločeno moški množina rodilnik 490
elegantnimnedoločeno moški množina dajalnik 51
elegantnenedoločeno moški množina tožilnik 385
elegantnihnedoločeno moški množina mestnik 176
elegantniminedoločeno moški množina orodnik 244
 
elegantnanedoločeno ženski ednina imenovalnik 4808
elegantnenedoločeno ženski ednina rodilnik 850
elegantninedoločeno ženski ednina dajalnik 72
elegantnonedoločeno ženski ednina tožilnik 1357
elegantninedoločeno ženski ednina mestnik 755
elegantnonedoločeno ženski ednina orodnik 434
 
elegantninedoločeno ženski dvojina imenovalnik 9
elegantnihnedoločeno ženski dvojina rodilnik 2
elegantnimanedoločeno ženski dvojina dajalnik 0
elegantninedoločeno ženski dvojina tožilnik 6
elegantnihnedoločeno ženski dvojina mestnik 2
elegantnimanedoločeno ženski dvojina orodnik 20
 
elegantnenedoločeno ženski množina imenovalnik 818
elegantnihnedoločeno ženski množina rodilnik 546
elegantnimnedoločeno ženski množina dajalnik 50
elegantnenedoločeno ženski množina tožilnik 789
elegantnihnedoločeno ženski množina mestnik 261
elegantniminedoločeno ženski množina orodnik 223
 
elegantnonedoločeno srednji ednina imenovalnik 235
elegantneganedoločeno srednji ednina rodilnik 276
elegantnemunedoločeno srednji ednina dajalnik 20
elegantnonedoločeno srednji ednina tožilnik 184
elegantnemnedoločeno srednji ednina mestnik 133
elegantnimnedoločeno srednji ednina orodnik 102
 
elegantninedoločeno srednji dvojina imenovalnik 0
elegantnihnedoločeno srednji dvojina rodilnik 0
elegantnimanedoločeno srednji dvojina dajalnik 0
elegantninedoločeno srednji dvojina tožilnik 0
elegantnihnedoločeno srednji dvojina mestnik 0
elegantnimanedoločeno srednji dvojina orodnik 1
 
elegantnanedoločeno srednji množina imenovalnik 115
elegantnihnedoločeno srednji množina rodilnik 102
elegantnimnedoločeno srednji množina dajalnik 5
elegantnanedoločeno srednji množina tožilnik 119
elegantnihnedoločeno srednji množina mestnik 78
elegantniminedoločeno srednji množina orodnik 35
 
elegantnejšiprimernik moški ednina imenovalnik določno168
elegantnejšegaprimernik moški ednina rodilnik 13
elegantnejšemuprimernik moški ednina dajalnik 22
elegantnejšiprimernik moški ednina tožilnik določno42
elegantnejšegaprimernik moški ednina tožilnik 8
elegantnejšemprimernik moški ednina mestnik 2
elegantnejšimprimernik moški ednina orodnik 17
 
elegantnejšaprimernik moški dvojina imenovalnik 0
elegantnejšihprimernik moški dvojina rodilnik 0
elegantnejšimaprimernik moški dvojina dajalnik 1
elegantnejšaprimernik moški dvojina tožilnik 0
elegantnejšihprimernik moški dvojina mestnik 0
elegantnejšimaprimernik moški dvojina orodnik 0
 
elegantnejšiprimernik moški množina imenovalnik 90
elegantnejšihprimernik moški množina rodilnik 26
elegantnejšimprimernik moški množina dajalnik 3
elegantnejšeprimernik moški množina tožilnik 27
elegantnejšihprimernik moški množina mestnik 4
elegantnejšimiprimernik moški množina orodnik 18
 
elegantnejšaprimernik ženski ednina imenovalnik 186
elegantnejšeprimernik ženski ednina rodilnik 13
elegantnejšiprimernik ženski ednina dajalnik 1
elegantnejšoprimernik ženski ednina tožilnik 76
elegantnejšiprimernik ženski ednina mestnik 11
elegantnejšoprimernik ženski ednina orodnik 18
 
elegantnejšiprimernik ženski dvojina imenovalnik 0
elegantnejšihprimernik ženski dvojina rodilnik 0
elegantnejšimaprimernik ženski dvojina dajalnik 0
elegantnejšiprimernik ženski dvojina tožilnik 0
elegantnejšihprimernik ženski dvojina mestnik 0
elegantnejšimaprimernik ženski dvojina orodnik 0
 
elegantnejšeprimernik ženski množina imenovalnik 24
elegantnejšihprimernik ženski množina rodilnik 19
elegantnejšimprimernik ženski množina dajalnik 1
elegantnejšeprimernik ženski množina tožilnik 10
elegantnejšihprimernik ženski množina mestnik 6
elegantnejšimiprimernik ženski množina orodnik 6
 
elegantnejšeprimernik srednji ednina imenovalnik 41
elegantnejšegaprimernik srednji ednina rodilnik 12
elegantnejšemuprimernik srednji ednina dajalnik 0
elegantnejšeprimernik srednji ednina tožilnik 5
elegantnejšemprimernik srednji ednina mestnik 0
elegantnejšimprimernik srednji ednina orodnik 0
 
elegantnejšiprimernik srednji dvojina imenovalnik 0
elegantnejšihprimernik srednji dvojina rodilnik 0
elegantnejšimaprimernik srednji dvojina dajalnik 0
elegantnejšiprimernik srednji dvojina tožilnik 0
elegantnejšihprimernik srednji dvojina mestnik 0
elegantnejšimaprimernik srednji dvojina orodnik 0
 
elegantnejšaprimernik srednji množina imenovalnik 1
elegantnejšihprimernik srednji množina rodilnik 1
elegantnejšimprimernik srednji množina dajalnik 0
elegantnejšaprimernik srednji množina tožilnik 7
elegantnejšihprimernik srednji množina mestnik 4
elegantnejšimiprimernik srednji množina orodnik 0
 
najelegantnejšipresežnik moški ednina imenovalnik določno87
najelegantnejšegapresežnik moški ednina rodilnik 7
najelegantnejšemupresežnik moški ednina dajalnik 0
najelegantnejšipresežnik moški ednina tožilnik določno8
najelegantnejšegapresežnik moški ednina tožilnik 2
najelegantnejšempresežnik moški ednina mestnik 4
najelegantnejšimpresežnik moški ednina orodnik 0
 
najelegantnejšapresežnik moški dvojina imenovalnik 0
najelegantnejšihpresežnik moški dvojina rodilnik 0
najelegantnejšimapresežnik moški dvojina dajalnik 0
najelegantnejšapresežnik moški dvojina tožilnik 0
najelegantnejšihpresežnik moški dvojina mestnik 0
najelegantnejšimapresežnik moški dvojina orodnik 0
 
najelegantnejšipresežnik moški množina imenovalnik 10
najelegantnejšihpresežnik moški množina rodilnik 35
najelegantnejšimpresežnik moški množina dajalnik 0
najelegantnejšepresežnik moški množina tožilnik 12
najelegantnejšihpresežnik moški množina mestnik 1
najelegantnejšimipresežnik moški množina orodnik 5
 
najelegantnejšapresežnik ženski ednina imenovalnik 101
najelegantnejšepresežnik ženski ednina rodilnik 4
najelegantnejšipresežnik ženski ednina dajalnik 0
najelegantnejšopresežnik ženski ednina tožilnik 36
najelegantnejšipresežnik ženski ednina mestnik 8
najelegantnejšopresežnik ženski ednina orodnik 1
 
najelegantnejšipresežnik ženski dvojina imenovalnik 0
najelegantnejšihpresežnik ženski dvojina rodilnik 0
najelegantnejšimapresežnik ženski dvojina dajalnik 0
najelegantnejšipresežnik ženski dvojina tožilnik 0
najelegantnejšihpresežnik ženski dvojina mestnik 0
najelegantnejšimapresežnik ženski dvojina orodnik 0
 
najelegantnejšepresežnik ženski množina imenovalnik 7
najelegantnejšihpresežnik ženski množina rodilnik 46
najelegantnejšimpresežnik ženski množina dajalnik 0
najelegantnejšepresežnik ženski množina tožilnik 6
najelegantnejšihpresežnik ženski množina mestnik 2
najelegantnejšimipresežnik ženski množina orodnik 2
 
najelegantnejšepresežnik srednji ednina imenovalnik 13
najelegantnejšegapresežnik srednji ednina rodilnik 0
najelegantnejšemupresežnik srednji ednina dajalnik 0
najelegantnejšepresežnik srednji ednina tožilnik 4
najelegantnejšempresežnik srednji ednina mestnik 0
najelegantnejšimpresežnik srednji ednina orodnik 0
 
najelegantnejšipresežnik srednji dvojina imenovalnik 0
najelegantnejšihpresežnik srednji dvojina rodilnik 0
najelegantnejšimapresežnik srednji dvojina dajalnik 0
najelegantnejšipresežnik srednji dvojina tožilnik 0
najelegantnejšihpresežnik srednji dvojina mestnik 0
najelegantnejšimapresežnik srednji dvojina orodnik 0
 
najelegantnejšapresežnik srednji množina imenovalnik 6
najelegantnejšihpresežnik srednji množina rodilnik 2
najelegantnejšimpresežnik srednji množina dajalnik 0
najelegantnejšapresežnik srednji množina tožilnik 9
najelegantnejšihpresežnik srednji množina mestnik 0
najelegantnejšimipresežnik srednji množina orodnik 0

elegantnost (samostalnik)
elegantno (prislov)

Vir: Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks - Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku", 2008-2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Komentiraj slovarski sestavek