deščén -a -o [] (ẹ̑) ~ strop 

deščénost -i [] ž, pojm. (ẹ̑)

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek