dèščičen -čna -o in deščíčen -čna -o [] (ə̀; ə̏; ȋ) ~ strop 

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek