dobrodúšno nač. prisl. -ej(š)e (ú/ȗ; ú/ȗ) ~ spregovoriti Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek