dotakljív -a -o (í; ȋ í í) Strop je ~ od tal 

dotakljívost -i ž, pojm. (í)

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek