Emóna1 -e ž, zem. i. (ọ̑) |antična Ljubljana|: v ~i 

emónski -a -o (ọ̑)

Emónec -nca z -em preb. i. (ọ̑)

Emónka -e ž, preb. i. (ọ̑)

Emónčev -a -o (ọ̑)

Vir: Slovenski pravopis 2001 - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek